01
wo, apr
11 Nieuwe art.
Advertentie:

LEEUWARDEN. Ondernemers kunnen vanaf vrijdag 3 april de MKB-Voucherregeling ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De laagdrempelige MKB-Voucherregeling is een tegemoetkoming in kosten voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR (personeelszaken). Ondernemers kunnen tot 50% van de kosten van een externe expert of opleiding vergoed krijgen. De regeling wordt verruimd.
Lees meer...

TWIJZEL. Afgelopen zaterdag heeft veehouder Hans Veenstra uit Twizel samen met zijn kleinkinderen 20 nestkastjes voor mezen in strijd tegen de eikenprocessierups opgehangen. De kastjes hangen in de houtwallen tussen Twizel en ‘Egypte’. Dit sympathieke initiatief is mogelijk gemaakt door Pyt van de Polder, vrijwilliger van de agrarische natuurverenging Noardlike Fryske Wâlden én winnaar van de Douwe Hooglandprijs 2019.
Lees meer...

LEEUWARDEN. Achter de schermen van het gesloten Fries Museum gaat het onderzoek naar de collectie van Fryslân door. In februari startte het museum een project waarbij Friezen konden meedenken in het onderzoek naar de omvangrijke fotocollectie. In een openbare oproep vroeg het museum om informatie over 74 glasnegatieven die in 2001 geschonken waren. De kracht van het collectief werd snel bewezen: van ruim de helft van de foto’s werd ontdekt wie erop staan, waar ze gemaakt zijn en wat het verhaal erachter is. Het museum gaat de hulp van het publiek vaker inroepen. De zoektocht staat nu in het teken van de foto’s van de familie van Daniël Draaisma (1867-1931). Via friesmuseum.nl/mysteries kan iedereen meehelpen aan het oplossen van de fotomysteries.
Lees meer...

BUITENPOST. De Corona krises hat grutte effekten op ús lân en mienskip. Oeral wurde we alle dagen konfrontearre mei ferskriklik nijs en minsklik leed dy’t feroarsake wurdt troch dizze pandemy. Gearkomsten wurde ferbean, hiele sektoaren binne platlein en bern kinne net nei skoalle. In útfeart kin net de oandacht fan de neibesteanden krije dy it fertsjinnet nei alle maatregels. Wy moatte de rigels folgje om de minsken dy dit firus der net by hawwe kinne te beskermjen.
Lees meer...

HURDEGARYP. Vrijdag jl. is in Hurdegaryp het kunstwerk De Fjouwer Tinzen afgebroken. De gemeente liet Gerhild van Rooij weten: Voor de aanleg van het project Stationskwartier Hurdegaryp, rondom het stationsgebouw en het nieuwe plein was er onvoldoende ruimte dit kunstwerk aan de vijver te handhaven.
In mondeling overleg heeft kunstenaar Gerlof Hamersma ingestemd met het weghalen (mede vanwege de bouwkundige kwaliteit).Herplaatsen op een andere locatie was voor Gemeente, Dorpsbelang en de kunstenaar geen alternatief.  Dorpsbelang en Hamersma worden betrokken bij het proces ‘nieuw kunstwerk’. Dat zou dit voorjaar worden opgestart, maar door de Corona-crisis wordt dit nu later.

BURGUM/BUITENPOST. Het bestuur van de GR Mobiliteitsbureau in Noordoost-Friesland heeft besloten om de vervoerders van het Wmo- en leerlingenvervoer voorschotten te betalen tot 80 procent van het begrote vervoer. De vervoerders hebben dan voldoende liquide middelen om de komende periode overeind te blijven. Het bestuur van Jobinder doet haar best om de gevolgen van de coronacrisis voor haar burgers te beperken. Haar besluit ligt in lijn met de oproep van de VNG.
Lees meer...

BURGUM. Waarom gaat de markt gewoon door? Mogen onze kinderen wel in de straat spelen? Wat doet de gemeente om de ondernemers te helpen? We zitten allemaal vol vragen over de consequenties van de maatregelen die ook gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel treffen om de coronacrisis te bestrijden. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vertellen wat de stand van zaken is binnen hun gemeente en wat de gemeente allemaal doet.
Lees meer...

TWIJZEL. Bij een woning aan de Egypte in Twijzel raakte dinsdag een man zwaargewond toen hij afval aan het verbranden was. Door nog onbekende oorzaak vloog de man zelf in brand.
De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en is het slachtoffer naar het Martiniziekenhuis in Groningen gebracht. Onderweg werd de man behandeld door verplegers van de traumahelikopter.

BURGUM. Wat zijn we ongelofelijk trots om te zien hoeveel buurkracht er in Nederland is. Een paar weken geleden leek er nog weinig aan de hand en nu staat onze wereld door het Coronavirus op zijn kop. Ondertussen laten Nederlanders zien hoe zeer ze zich bekommeren om hun medemens. Ze kijken naar elkaar om, doen elkaars boodschappen en helpen hun buurtgenoten alsof het hun eigen familie is. Vanuit Buurkracht willen we niets liever dan de kracht die buren nu overal laten zien, ondersteunen.
Lees meer...

BURGUM. Dinsdag 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie