10
di, dec
3 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

OENTSJERK - De kop is derôf foar de toanielploech Sabeare Gytsjerk mei de premjêre op freed 17 maart yn Pro Rege Oentsjerk. Wer komt de feriening mei in nij stik. Nea earder spile mei in bytsje ''Doe Maar'' en ''Mamma Mia'' en de sintrale fraach: 'Wa fan'e twa is no myn heit? Yn de grutte seal komme jo eagen en earren tekoart. Moaie lietsjes, live, mei sels makke teksten yn in fleurich en kleurich decor. It stik skaait ek dit jier yn de rjochting fan in musical en dêr is neat ferkeard oan. Grinzen sykje en nije útdagingen oangean dat is Sabeare.
Lees meer...

BURGUM - Binnenkort zal het dienstvaartuig van de politie in Burgum vervangen worden door een nieuwe snelle motorboot. De nieuwe boot heeft veel meer vermogen en kan hoge snelheden halen. Met het oog op het toekomstige snel vaargebied op de Burgummermar kunnen ze het toezicht optimaliseren en zijn ze snel inzetbaar bij calamiteiten. De schippers krijgen een speciale opleiding voor het varen met hoge snelheid.
Lees meer...

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stelt 1 euro per inwoner beschikbaar aan de stichting Leeuwarden-Fryslân (LF2018). De stichting kan hierdoor onder andere promotiemateriaal voor LF2018 ontwikkelen. Ondernemers en organisatoren van evenementen kunnen hiervan gebruikmaken. Op die manier wordt ook in de dorpen en steden buiten Leeuwarden Culturele Hoofdstad zichtbaar.
Lees meer...

OENTSJERK - Donderdag 16 maart, viert Jeltje van der Heide – Lijzenga uit Oentsjerk haar 100ste verjaardag. Reden voor burgemeester Jeroen Gebben haar vanochtend te bezoeken. Hij bracht haar namens het voltallige gemeentebestuur de felicitaties over. Dat ging vergezeld van een prachtig bloemstuk. Jeltje Lijzenga is geboren in Broeksterwoude in een ‘arbeidersgezin’ van in totaal 15 kinderen. Van al die kinderen zijn er naast Jeltje nog 4 zussen in leven.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN - Wie het eerste binnen is, kan het leukste en mooiste bemachtigen. Zo dacht het publiek waarschijnlijk wanneer de deuren om 14.00 uur open gingen bij de jaarlijkse goederenmarkt en bazaar in de Lantearne in Surhuisterveen. Voor elk wat wils was er te vinden. Dat het rommel is, is voor elk weer zijn eigen verhaal. De meer dan 150 vrijwilligers hebben sinds dinsdag niet stil gezeten, "we hopen dat er veel verkocht zal worden", aldus iemand van de organisatie.
Lees meer...

BUITENPOST - De Brekbere Sirkel is in swingende Frysktalige muzykteaterfoarstelling oer in o sa begrutlik leafdesferhaal fol mei Amerikaanske rootsmuzyk mei de akteurs Tet Rozendal en Wybo Smids en de muzikanten Gurbe Douwstra, Bûtenposter Wander van Duin, Jan de Vries en Tseard Nauta. Elise (Tet Rozendal) en Didier (Wybo Smits) belibje tegearre de wiere leafde. Mar at harren famke Maybelle siik wurdt en ferstjert sjogge wy twa folslein ferskillende reaksjes.
Lees meer...

BURGUM - In februari daalde de WW in Friesland naar 18.771 uitkeringen. Vooral de zorgsector telde minder WW-uitkeringen. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk er weer toe. Eind februari telde Friesland 18.771 WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari af met 116 uitkeringen (-0,6%). Met de afname van de WW in februari zet in Friesland de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet.
Lees meer...

Meer artikelen...