13
do, aug
1 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een nieuwe burgemeester, de 45-jarige Jeroen Gebben. In een bijzonder raadsvergadering in De Ikker in Burgum werd de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Meerdere sprekers spraken vol lof over de nieuwe burgemeester die in zijn eigen toespraak ook aangaf er heel veel zin in te hebben. Zijn jongensdroom komt uit ‘ooit wil ik burgemeester worden’. Tijdens de receptie in restaurant de Pleats was er gelegenheid om burgemeester Gebben te feliciteren.
Lees meer...

GERKESKLOOSTER - Het generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos kan van start in het schoolgebouw CBS De Claerkamp. Dinsdag 28 februari hebben de gemeente Achtkarspelen en Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos de koopovereenkomst getekend. De ondertekening ging gepaard met een bezoek van het college van B&W aan het generatiehuis.
Lees meer...

BUITENPOST - Op dinsdag 28 februari komt SGP-kamerlid Roelof Bisschop naar Buitenpost. Hij bezoekt daar het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân. De SGP'er hoopt te spreken over het nut en de noodzaak van regionale samenwerking en dan vooral de samenwerking tussen de gemeenten. Ook gaat hij in op het onderwijs en de positie van bedrijven. Het SGP bezoek begint met een presentatie van Martin van der Veen, directeur van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân.
Lees meer...

BUITENPOST - In 1977 werd Brassband De Wâldsang opgericht, als zelfstandige vereniging vanuit de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. De Wâldsang werd al snel een toonaangevende brassband die zijn plaats op het hoogste niveau tot de dag van vandaag heeft weten vast te houden. In dit jubileumjaar vinden er verschillende bijzondere activiteiten plaats. Een daarvan is de reünie voor oud-Wâldsangers, die op zaterdag 8 april wordt gehouden. Meer informatie en opgave op de website van de vereniging.
Lees meer...

BUITENPOST - De groenmedewerkers van Caparis krijgen per 1 april 2017 een arbeidsovereenkomst op basis van de cao Sociale Werkvoorziening aangeboden door de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Leeuwarden. Voor de betrokken medewerkers betekent dit dat ze tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden een nieuwe werkgever krijgen. De colleges van burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten in het kader van de afgesproken herstructurering van Caparis.
Lees meer...

STROOBOS/GERKESKLOOSTER - Het is alweer meer dan vijfentwintig jaar geleden dat er in Gerkesklooster Stroobos een werkgroep actief was, die zich bezig hield met de historie van het tweelingdorp. Deze werkgroep heeft er destijds onder andere voor gezorgd, dat tijdens het 750-jarig jubileum van het tweelingdorp, een dorpswapen en een dorpsvlag zijn ontwikkeld. In 1993 waren zij ook de grondlegger van het monument op de grens van de voormalige provinciegrens in Stroobos, die tot stand kwam met een bijdrage van de provincie Friesland.
Lees meer...

BURGUM - In het open gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn hier en daar flinke waterplassen in de weilanden te zien. Het gaat om zogenaamde plasdras. Boeren hebben lage delen onder water gezet voor weidevogels, in totaal zo’n 28 hectare land. De drassige stroken hebben een enorme aantrekkingskracht op onder andere grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs. Ze kunnen er gemakkelijk voedsel in de vorm van wormen vinden.
Lees meer...

BURGUM - Wmo- en jeugdcliënten uit Tytsjerksteradiel zijn zeer tevreden met de ondersteuning die zij van de gemeente krijgen. Dat blijkt uit een onlangs gehouden cliëntervaringsonderzoek (CEO). “ Wy binne tige ynnommen dat de boargers yn Tytsjerksteradiel oer it algemien tefreden binne. Risseltaat fan hurd wurkjen en goeie gearwurking tusken de soarchoanbieders, doarpen- en jeugdteams en meiwurkers op it gemeentehûs”, aldus wethouder Doeke Fokkema.
Lees meer...

BURGUM - Zaterdag 11 maart is de jeugdsponsoractiedag van De Marko's bij de (kleine) Poiesz aan de mr. Oppedijk van Veenweg in Burgum. Tussen 10.00 en 15.00 uur krijgen klanten, die hun sponsormunten in de drumbandkoker stoppen, een leuke attentie. Ook is er een smakelijke en voordelige aanbieding uit de bakkerij waar men vijftien sponsormunten bij ontvangt! Tussen 11.30 en 12.00 uur laat de jeugddrumband van zich horen.  Vanaf 13.00 uur is er een optreden van De Marko's.

Commissaris van de Koning mevrouw Ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout installeert op dinsdag 28 februari de heer drs. L.J. (Jeroen) Gebben als burgemeester van Tytsjerksteradiel. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in De Ikker in Burgum. Na de installatie is een feestelijke receptie in De Pleats in Burgum. Inwoners en andere belangstellenden hebben de gelegenheid om burgemeester Gebben persoonlijk te feliciteren en kennis met hem te maken. U kunt het ook thuis volgen middels een rechtstreeks verslag op (lokale)TV en radio. Voor TV gaat u naar Ziggo 36 en voor de radio naar fm105 of 107.8.

Meer artikelen...

Advertentie