12
zo, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Gerrit Hiemstra is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Omrop Fryslân. Hiemstra, meteoroloog en weerpresentator bij de NOS, heeft media als aandachtsgebied in de RvC. De Raad van Commissarissen bestaat verder uit Ger Jaarsma (voorzitter), Saakje Mulder, Lian Nijenhuis en Edwin Meijer.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE.  Het afvalbedrijf Van der Galiën uit Kootstertille wordt per direct onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat meldt de provincie Fryslân. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen uit de milieuvergunning en andere voorschriften. Zodra het afvalbedrijf zes maanden achter elkaar geen overtredingen pleegt, verdwijnt het verscherpt toezicht.
Lees meer...

BURGUM. We starten met een ‘corona update’ van burgemeester Jeroen Gebben. Meteen daarna een opname van een ex corona patiënt die een waarschuwing laat horen.
Marjanne Spoelstra, casemanager dementie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel komt vertellen over het Alzheimer café in en na coronatijd. Elma van Lier en Jan Geert van Diepen maken zich zorgen over eventueel bouwen in De Warren en hebben andere ideeën voor de Warren.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie