29
vr, mei
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Vandaag zondag 10 mei 2020 is het Moederdag. De dag om moeder, schoonmoeder, oma, zus of vriendin te zeggen hoe fijn het is dat ze er zijn. Nu er nog geen persoonlijk contact kan zijn, moet je wat anders bedenken.
Noorderbreedte bedacht daarom o.a. de moederdagkaart. Via de site van Noorderbreedte kon de kaart worden uitgezocht en Noorderbreedte zorgde ervoor dat de kaart op tijd op de juiste locatie terecht kwam. Medewerkers welzijn zorgen er vandaag voor dat de kaarten en de vele bloemen bijlangs worden gebracht.

BURGUM. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft een motie aangenomen om niet te gaan bouwen in het gebied “De Warren”. Onduidelijk is tot nu toe wat er dan wel met dit gebied gebeuren gaat. De fractie van GroenLinks vindt dat het tijd is voor openheid van zaken. "Zeker gezien een aantal opmerkingen van wethouder Hoekstra en burgemeester Jeroen Gebben in de raadsvergadering van februari 2020". Volgens Groen Links laat de wethouder raad en burgers tot nu toe in het ongewisse over het uiteindelijke woningbouwprogramma. "Wij horen geluiden over recreatie en woonboten voor de Warren. Het woningbouwcontingent wordt bekend op 12 mei. Heeft het college een eigen plan voor de Warren? Komen er toch woningen in de Warren? En zo ja wat betekent het plan dan voor ‘Aldtsjerk Foarut’ en ‘de Warren Natuurlijk Groen’? En worden daarom burgerinitiatieven in de wacht gezet?", zo vraagt raadslid Brigitta Scheepsma zich af.
Lees meer...

RYPTSJERK. Nabij het wok restaurant is donderdagmiddag een fietser door een auto geschept. De bestuurder van de personenauto heeft de fietser vermoedelijk niet gezien waarna een aanrijding volgde. De fietser is door omstanders bijgestaan voordat de hulpdiensten aanwezig waren. De onfortuinlijke fietser is met spoed naar het MCL vervoerd. Vanwege uitgebreid onderzoek is de weg geruime tijd afgesloten geweest.

Foto's: Auke Jan Pruis

TYTSJERK. Het dorpshuis Yn ‘e Mande in Tytsjerk maakt een bijzondere tijd mee. Het is stil binnen en buiten het dorpshuis, maar heel soms is er toch iets te doen. 30 April 2020 was er een bijzonder moment voor de beheerders van het dorpshuis. Wybe en Betty de Vries stoppen er mee per 1 mei en zij hebben de sleutel op een 1,5 meter afstand overgedragen aan de nieuwe jonge beheerster: Hendrika Wedzinga.
Lees meer...

SUMAR. Fanôf 16 maart wiene alle skoallen slúten, ûnferwachts en net ien witst doe hoe lang it duorje soe. Moandei meie de basisskoallen wer iepen.
De masters en juffen fan It Bynt sjogge der nei út de bern moandei wer te sjen en de bern wolle nei dizze ekstra lange fakânsje ek wer nei skoalle. Se misse de freontsjes/freondinnen it boartsjen en it kontakt mei mekoar. De wolkomstgroet foar de bern op de doar fan skoalle hjit de bern moandei fan herte wolkom 
Lees meer...

HURDEGARYP. Donderdagmiddag vond er een botsing plaats op de Ottemaweg, onder Hurdegaryp. De bestuurder van een Ford wilde een achteropkomende auto voor laten gaan waarna vermoedelijk door een verkeerde remmanoeuvre beide auto’s met elkaar in botsing kwamen. De één belandde in de sloot, de ander had aan de voorkant van zijn voertuig schade. Een bestuurder is met de ambulance voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto's: Auke Jan Pruis

SUMAR. In Sumar staat een monument(je) dat herinnert aan de Molkstaking in de Tweede Wereldoorlog. Als protest tegen de maatregelen van de Duitse bezetter weigerde een aantal boeren de melk van hun koeien bij de fabriek af te leveren. Een van die boeren was Freark Wijma, maar hij moest zijn moedige gedrag met de dood bekopen. Aan die verzetsdaad herinnert de Molkbus naast de school in Sumar, waar elk jaar op 4 mei een grote groep Sumarders bijeenkomt om te gedenken en kransen te leggen. Deze keer niet.
Lees meer...

BURGUM. Donderdag zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een speelstrandje en een ligweide bij het Wetter en Willepark gestart. Dorpsbelangen Burgum had naar aanleiding van hun 125-jarig bestaan een prijsvraag uitgeschreven. Uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar het idee om bij het Wetter en Willepark een plek voor kinderen te maken. Grondverzetbedrijf Heinze de Boer uit Sumar gaat de werkzaamheden uitvoeren. De verwachting is dat deze over twee weken afgerond zijn.

HURDEGARYP. Woensdagavond gaf een groepje leden van De Marko's een optreden bij Zorgcentrum Bennema State in Hurdegaryp. Het optreden was een zeer geslaagde verrassing voor bewoners en personeel. Naast het Zorgcentrum werden ook de woningen van het Kleinschalig wonen niet vergeten.

BURGUM. De coronacrisis is een mondiale crisis die zich vooral op lokaal niveau laat voelen. Een crisis die leidt tot onzekerheid, maar ook tot hartverwarmende initiatieven en ondersteuning van mensen die hulp of aandacht hard nodig hebben.

De lokale kracht
RTV Kanaal 30 zorgt met eigen reportages en integrale uitzendingen van kerkdiensten en gemeenteraadsvergaderingen ook nu voor verbinding. Met het actualiteitenprogramma ‘Op ‘e Hichte’, biedt de omroep daarnaast een belangrijk podium om actuele lokale situatie te bespreken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vrijwillige lokale verslaggevers. Zij kennen de dorpen en haar inwoners vaak persoonlijk of wonen er zelf en weten dus wat er leeft.

Steun RTV Kanaal 30
Teruglopende advertentie inkomsten als gevolg van de Coronacrisis bedreigen het voortbestaan van RTV Kanaal 30. Door donateur te worden kunt u er voor zorgen dat de lokale nieuwsvoorziening gewaarborgd blijft. Juist nu is dat van levensbelang! Kijk in Actief naar de advertentie met daarin een een (donateurs)aanmeldbon. Vul hem in en stuur hem gratis naar ons op. Of kijk op deze site bij Donateur of klik hier voor het aanmeldformulier. Doe het vandaag nog.
Namens alle vrijwillige medewerkers, hartelijk dank!

Meer artikelen...

Advertentie