12
zo, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

DROGEHAM. Op het Noarderein in Drogeham is zaterdagmiddag een paardenkar met daarin een koe in de sloot terecht gekomen. Nadat de koe bevrijd werd, ontkwam hij waarbij een achtervolging ontstond. Bij die achtervolging beschadigde de koe twee auto's.
Het brandweerkorps van Drogeham werd ter assistentie opgeroepen om het dier te bevrijden. Het lukte binnen enkele minuten om de koe eruit te krijgen, waarna hij ontkwam. De brandweermensen en de eigenaar van de koe gingen hierop in de achtervolging.
Lees meer...

TRYNWALDEN. Op 10 juni was het eindelijk zover, de pot met geld van: Elsa, Lotte, Roos, Marinte en Lieke kon worden afgeleverd bij de Fûgelhelling.
Het begon met zomaar een los idee van een paar meiden om iets te organiseren voor een goed doel: “We willen iets doen waarmee we geld kunnen ophalen en dat geven aan een goed doel in de regio”.
Lees meer...

BUITENPOST. Oplopende kosten in het Sociaal Domein en de coronacrisis zorgen niet alleen binnen Achtkarspelen de komende jaren voor grote financiële uitdagingen, maar voor alle Nederlandse gemeenten. ‘Met name de al jaren stijgende kosten van de jeugdzorg en de Wmo zorgen voor druk op de voorzieningen in de gemeente. Als de Rijksoverheid niet overgaat tot compensatie van de gestegen kosten betekent dat een versobering van een breed scala aan voorzieningen in de gemeente en op dat punt zijn we inmiddels beland’, aldus wethouder Harjan Bruining. ‘We lopen tegen open einde regelingen aan waar we beperkt invloed op hebben. Als we niet ingrijpen hebben we in 2023 een structureel tekort van 2,4 miljoen’. Omdat de gemeente structureel moet bezuinigingen spelen ombuigingen een centrale rol in de kadernota van juni. Met het aanbieden van deze kadernota geeft het college richting aan de raad bij de te kiezen ombuigingen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.
Lees meer...

BUITENPOST. De afgelopen tijd is het erg druk (geweest) bij de milieustraat in Buitenpost. De afvalstromen namen een enorme toevlucht. Er gaan geruchten dat afval uit de verre omgeving beland in deze milieustraat. Het CDA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en heeft daarom vragen over de gang van zaken: "In onze gemeente worden namelijk voor het aanleveren van afval geen kosten berekend. Dit in tegenstelling tot andere milieustraten in Fryslân / Noord-Nederland. De verleiding om dus maar naar Buitenpost te rijden of via een inwoner van Achtkarspelen van het afval af te komen is dus groot. Het CDA wil graag weten hoe e.e.a. wordt geregistreerd en bijgehouden om excessen nu en in de toekomst te voorkomen. En in hoeverre de huidige systematiek fraudegevoelig is."

LEEUWARDEN.  De melding dat bij vijf medewerkers en één patiënt van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) COVID-19 is vastgesteld, zorgt deze week voor een bescheiden opleving van de coronacijfers in Fryslân. Met de MCL-cijfers erbij komt het aantal positieve tests deze week uit op tien. Het is voor het eerst in drie weken dat het aantal coronabesmettingen weer in de dubbele cijfers belandt.
Lees meer...

BURGUM. Frisia Bergum mag de groenwerkzaamheden verrichten bij de aanleg van het park en transferium in Feanwâlden. Het bedrijf heeft deze opdracht gekregen na de aanbesteding van deze tweede fase in het project Kansen in Kernen Feanwâlden.
"Door een deel van de voormalige provinciale weg te verplaatsen, maken we ruimte voor een prachtig park in Feanwâlden. Het park legt straks de verbinding tussen het openbaar vervoersknooppunt en het dorp. Het wordt een schitterende plek om te ontmoeten, te sporten, te spelen en te vieren; een plek waar de Feanwâldsters trots op mogen zijn." vertelt wethouder Kees Wielstra van gemeente Dantumadiel.
Lees meer...

BURGUM. De aanhoudende tekorten in het sociaal domein baren het college van Tytsjerksteradiel grote zorgen. Deze gemeente staat net als veel andere gemeenten opnieuw voor grote financiële uitdagingen. Ondanks maatregelen lopen de kosten voor de jeugdzorg en WMO-voorzieningen op. “Wy hawwe ferline jier al in protte besunige, mar it is dweile mei de kraan iepen”, aldus wethouder financiën Tytsy Willemsma. “Troch it útbliuwen fan struktuerele stipe fan it Ryk foar de soarch fan ús ynwenners moatte wy besunigje op oare saken.” Vanwege de Covid19-crisis vraagt het college met een aangepaste kadernota eerst richting van de raad om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Aansluitend vindt een nadere uitwerking plaats die moet leiden tot de begroting 2021.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie