13
do, aug
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - De CDA-fractie Tytsjerksteradiel heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het betaalgedrag van de gemeente. Aanleiding is eenDe CDA-fractie Tytsjerksteradiel heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het betaalgedrag van de gemeente. Aanleiding is eenonderzoek van de VNG, MKB Nederland en Dun & Bradstreet waaruit blijkt dat de gemeente er gemiddeld 35 dagen over doet om zijn rekeningen te betalen. Er zijn gemeenten die dat binnen enkele dagen doen, zoals de gemeente NOP, die binnen 5 dagen betaalt. Overheden zijn wettelijk verplicht hun rekeningen binnen 30 dagen te betalen, wat eigenlijk al te lang is, vindt het CDA.


Het CDA wil weten of de cijfers kloppen en waarom de gemeente rekeningen niet altijd op tijdbetaalt. Ook wil de fractie weten welke stappen het college gaat zetten om het betaalgedrag van degemeente te verbeteren.Door het laat betalen van rekeningen kunnen met name kleine lokale ondernemingen in deproblemen komen. Te late betalingen vormen voor deze ondernemingen een risico en een grotekostenpost, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood komen te staan bij de bank.CDA raadslid Henk Siegers: ‘Het CDA vindt tijdige betaling van rekeningen van groot belang voorlokale ondernemers en de lokale economie. Op tijd betalen zou normaal moeten zijn. We roepen degemeente op om verbeteringen te realiseren, de overheid heeft hierin immers ook eenvoorbeeldfunctie te vervullen’.
Advertentie