13
do, aug
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Op Prinsjesdag hebben de leerlingen van 't Partoer in Burgum hun eerste Leerlingenraad gekozen. Een groot succes. Meer dan 30 leerlingen, van de ruim 150, hebben zich kandidaat gesteld. De kandidaten hebben in hun eigen groep campagne gevoerd door presentaties te geven over wie ze zijn en wat ze graag willen bereiken. Ze hebben, heel officieel, in het stembureau van 't Partoer op een stembiljet met rode potlood hun kandidaat aangekruist.


6 Leerlingen zijn uiteindelijk gekozen. De LR komt elke 6 weken bijeen onder schooltijd. Ze krijgt een eigen pagina op de schoolsite, net als de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. En een budget van E 1000,- euro. Een van de leerkrachten zal de Leerlingenraad dit schooljaar gaan begeleiden. Elk jaar zal op Prinsjesdag de Leerlingenraad gekozen worden.
Advertentie