13
do, aug
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - In augustus nam de WW in Friesland verder af, van heel het Noorden is de daling in deze provincie het sterkst. Niet elke werkzoekende profiteert van deze gunstigere arbeidsmarkt. In Friesland zijn met name kansen voor werkzoekenden in de techniek, bouw, ICT en zorg. Soms is scholing nodig om die kansen bereikbaar te maken. Daarbij kunnen leerwerktrajecten uitkomst bieden.

Door de economische groei vergroten de kansen voor werkzoekenden. Er komen meer vacatures en meer banen. Met name voor technici, in de bouw en voor ICT’ers zijn de kansen goed. Daarnaast is er ook grote vraag naar (wijk- of gespecialiseerd) verpleegkundigen met een hbo-diploma. Deze en andere kansrijke beroepen zijn niet zomaar bereikbaar voor iedere werkzoekende. Vaak ontbreekt de juiste opleiding om in aanmerking te komen voor een vacature. Die mismatch levert ook problemen op voor werkgevers die soms maar moeilijk gekwalificeerd personeel kunnen vinden. Scholing zorgt ervoor dat kansen op de arbeidsmarkt beter benut kunnen worden. Samen met gemeenten en andere partners op de arbeidsmarkt biedt UWV werkleertrajecten aan in verschillende kansberoepen. 

Maand van het leren

In september organiseren de Leerwerkloketten extra activiteiten en workshops in het hele land om meer aandacht te geven aan een Leven Lang Leren. Zo waren er in Friesland voorlichtingsbijeenkomsten voor leerwerktrajecten tot hovenier, monteur/installatietechniek en in de zorg. Ook zijn er in Friesland leerwerktrajecten beschikbaar voor werkzoekenden die asbestverwijderaar, procesoperator of CNC-verspaner willen worden.

Gunstige ontwikkeling WW-uitkeringen

Ondanks de economische groei zijn er nog steeds mensen afhankelijk van een WW-uitkering. Eind augustus telde Friesland 14.613 WW-uitkeringen. Dat is 4,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in augustus af met 140 uitkeringen (0,9%). Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 18,6% (3.334) minder WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar sector en gemeente. 

Regionale verschillen

In Friesland en Groningen nam de WW in augustus af. In Drenthe is er een lichte stijging van het WW-bestand ten opzichte van de maand juli. Dit is mogelijk te verklaren door het karakter van de Drentse arbeidsmarkt, dat zich kenmerkt door veel uitzendwerk en tijdelijk werk. Op jaarbasis is er een flinke daling in alle drie de noordelijke provincies. In Friesland is deze daling het sterkst.
Advertentie