24
do, sept
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
SKULENBOARCH - Gedeputeerde staten van Friesland zullen met een voorstel komen voor een containeroverslag. Deze overslag moet een transferium worden tussen het vervoer op het water en over het land. Het zou hierbij gaan om 16.000 containers per jaar. Een van de plekken die genoemd worden is Skûlenboarch. Deze mogelijke locatie wordt genoemd in een rapport naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door het bureau Panteia in Zoetermeer. Het zou mooi zijn als Skûlenboarch voor deze overslag in aanmerking zal komen.

De Christen Unie heeft twee volgende vragen voor het college van B&W. Is de gemeente Achtkarspelen op de hoogte van het voornemen een containeroverslag te bouwen in de provincie Fryslân met als mogelijke locatie Skûlenboarch? Zoja,is de gemeente, al dan niet in samenwerking met onze preferentepartner Tytsjerksteradiel, actief de locatie Skûlenboarch bij de provincie onder de aandacht te brengen als de juiste locatie?
Advertentie