24
do, sept
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - In het open gebied van de Noardlike Fryske Wâlden zijn hier en daar flinke waterplassen in de weilanden te zien. Het gaat om zogenaamde plasdras. Boeren hebben lage delen onder water gezet voor weidevogels, in totaal zo’n 28 hectare land. De drassige stroken hebben een enorme aantrekkingskracht op onder andere grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs. Ze kunnen er gemakkelijk voedsel in de vorm van wormen vinden.

Leden van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) bieden weidevogels in hun weidelanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en kuikens groot te brengen. Een van de maatregelen is de aanleg van plasdrasgebieden. “Elts jier komt der mear plasdras by. De drassige stroken foarmje in optimale biotoop foar de greidefûgels. Der komt in gigantysk oantal fûgels op ôf”, vertelt Andries Halbesma, voorzitter van de themagroep weidevogels van de NFW. Dit ‘fûgeltsjelân’ blijft tot 15 juni deels onder water staan. “De measte boeren ha in wetterpomp mei in sinnepaniel. Sa bliuwt de plasdras hieltyd moai op peil”, aldus Halbesma.

Pakket aan maatregelen
Boeren combineren plasdras met omliggend kruidenrijk grasland, uitgesteld maaien en legselbeheer. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding. Kruidenrijke weilanden trekken veel insecten aan, een belangrijke voedselbron voor (jonge) weidevogels. Sommige percelen grasland worden pas na 15 juni gemaaid, zodat kuikens de tijd krijgen om in het (lange) gras op te groeien en te schuilen. Verder laten de agrariërs die aan weidevogelbeheer doen stroken gras staan waarin kuikens kunnen vluchten en maaien ze ruim om nesten heen. Ook doen ze aan nestbescherming. Dit pakket aan maatregelen geven weidevogels goede kansen om te broeden en kuikens groot te brengen.
Advertentie