01
do, okt
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
STROOBOS/GERKESKLOOSTER - Het is alweer meer dan vijfentwintig jaar geleden dat er in Gerkesklooster Stroobos een werkgroep actief was, die zich bezig hield met de historie van het tweelingdorp. Deze werkgroep heeft er destijds onder andere voor gezorgd, dat tijdens het 750-jarig jubileum van het tweelingdorp, een dorpswapen en een dorpsvlag zijn ontwikkeld. In 1993 waren zij ook de grondlegger van het monument op de grens van de voormalige provinciegrens in Stroobos, die tot stand kwam met een bijdrage van de provincie Friesland.


Tevens werden er door de werkgroep regelmatig tentoonstellingen gehouden in de helaas verdwenen Rabobank in het dorp. Met het verdwijnen van de Rabobank heeft de werkgroep haar activiteiten tijdelijk opgeschort.

In november 2014 werd in Gerkesklooster Stroobos de werkgroep Dorpse Dromen opgestart. De dorpsbewoners konden toen met hun dromen op de proppen komen om deze met de dorpsgenoten te delen. Dit was voor de werkgroep het startsein om de historische werkgroep weer nieuw leven in te blazen. Inmiddels hebben zij de stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos opgericht en hebben ze van de plaatselijke Hervormde Gemeente toestemming gekregen om in de bovenzalen van de voormalige brouwerij een museum in te richten.

De werkgroep bestaat uit de dames Rineke Douma-Lijklema, Ginie Luimstra-Zijlstra en de heren Douwe Veenstra, Johannes Veenstra en Klaas van der Schuit. De werkgroep heeft ten doel: het bevorderen van belangstelling voor de historie van het voormalige klooster Jeruzalem te Gerkesklooster en de historie van de dorpen Gerkesklooster, Stroobos en de naaste omgeving van deze beide dorpen.

Zondagmiddag 5 maart om 15.00 uur is het dan eindelijk zover en zal het museum/oudheidkamer in het Rijksmonument officieel worden geopend door wethouder Sjon Stellinga van de gemeente Achtkarspelen. Na deze opening hebben de genodigden en belangstellenden gelegenheid om het museum tot 17.00 uur te bewonderen en kennis te maken met het bestuur van de werkgroep.

Advertentie