01
do, okt
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Op dinsdag 28 februari komt SGP-kamerlid Roelof Bisschop naar Buitenpost. Hij bezoekt daar het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân. De SGP'er hoopt te spreken over het nut en de noodzaak van regionale samenwerking en dan vooral de samenwerking tussen de gemeenten. Ook gaat hij in op het onderwijs en de positie van bedrijven. Het SGP bezoek begint met een presentatie van Martin van der Veen, directeur van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân.


Hij zal iets vertellen over de regionale samenwerking in Noordoot Fryslân. Daarbij gaat hij niet alleen in op het Kennis- en Innovatiehuis, maar ook op de Kenniswerkplaats en de Proeftuin Noordoost Fryslân.

Daarna zal Roelof Bisschop zijn visie op het belang van goed onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid geven. Daarnaast gaat hij in op de vraag hoe scholen en universiteiten hun samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven vorm kunnen geven. Omdat Bisschop zich in Den Haag eveneens bezighoudt met het plattelandsbeleid, kan hij ingaan op de problemen die krimpgebieden ondervinden.

Het werkbezoek wordt afgesloten met een open gedachtewisseling.

Iedereen is hartelijk welkom om 14:00 uur in het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost.
Advertentie