25
vr, sept
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - De groenmedewerkers van Caparis krijgen per 1 april 2017 een arbeidsovereenkomst op basis van de cao Sociale Werkvoorziening aangeboden door de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Leeuwarden. Voor de betrokken medewerkers betekent dit dat ze tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden een nieuwe werkgever krijgen. De colleges van burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten in het kader van de afgesproken herstructurering van Caparis.


De herstructurering is ingezet vanwege het feit dat vanaf 1 januari 2015 met de komst van de Participatiewet geen nieuwe mensen meer worden toegelaten tot de sociale werkvoorziening.

De door de Tweede Kamer vastgestelde Participatiewet heeft als doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere-, betaalde baan te helpen. De vier gemeenten handelen met dit besluit in de geest van die wet, door als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Advertentie