25
vr, sept
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
GERKESKLOOSTER - Het generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos kan van start in het schoolgebouw CBS De Claerkamp. Dinsdag 28 februari hebben de gemeente Achtkarspelen en Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos de koopovereenkomst getekend. De ondertekening ging gepaard met een bezoek van het college van B&W aan het generatiehuis.


Generatiehuis legt verbinding tussen jong en oud
De Dorpscoöperatie koopt het voormalig schoolgebouw om een generatiehuis op te richten. Het moet een centrale plek in het dorp worden waar de verbinding tussen jong en oud wordt gelegd. Zorg en ontmoeting worden in het generatiehuis georganiseerd. Er kunnen diverse instanties gehuisvest worden, denk aan kind-, jeugd- en ouderenzorg, wijkverpleging en de huisarts. In het generatiehuis komt een centrale ontmoetingsplek met bibliotheek, kinderopvang en keuken.

De gemeente is vanaf het eerste idee voor een generatiehuis, begin 2015, betrokken bij het initiatief. In september 2016 besloot de gemeenteraad unaniem het voormalig schoolgebouw te verkopen aan de Dorpscoöperatie voor het oprichten van een generatiehuis. Tekenen van het koopcontract betekent dat de initiatiefnemers op zoek kunnen gaan naar financiering. Het gebouw kan tot die tijd al wel vast in gebruik worden genomen. Het generatiehuis heeft uit handen van wethouder Jouke Spoelstra een cheque ontvangen van € 5.000. Het geld is afkomstig uit de gemeentelijke regeling Mienskipsinitiatieven en kan worden gebruikt voor het opknappen en inrichten van het gebouw. ‘Als gemeente gaan we voor elf sterke dorpen, en we zijn dan ook blij met burgerinitiatieven zoals deze. Ze zorgen ervoor dat de dorpen leefbaar blijven en inwoners betrokken worden bij hun leefomgeving’, aldus wethouder Spoelstra.

Foto: Binne-Louw Katsma
Advertentie