01
do, okt
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een nieuwe burgemeester, de 45-jarige Jeroen Gebben. In een bijzonder raadsvergadering in De Ikker in Burgum werd de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Meerdere sprekers spraken vol lof over de nieuwe burgemeester die in zijn eigen toespraak ook aangaf er heel veel zin in te hebben. Zijn jongensdroom komt uit ‘ooit wil ik burgemeester worden’. Tijdens de receptie in restaurant de Pleats was er gelegenheid om burgemeester Gebben te feliciteren.


De Ikker in Burgum was dinsdagavond even ‘de raadszaal’. In een bijzondere raadsvergadering werd onder grote publieke belangstelling de nieuwe burgemeester van Tytsjerksteradiel geïnstalleerd door Commissaris van de Koning mevr. Joan Leemhuis - Stout, die dit als ‘laatste klusje’ als commissaris deed. Woensdag 1 maart wordt (is) dhr. Arno Brok als commissaris geïnstalleerd.
Ook een raadszaal waar vooraf en het zal niet vaak gebeurd zijn bij een raadsvergadering, Brassband De Wâldzang ‘heerlijke’ muziek verzorgde.

De grote zaal van De Ikker loopt kort voor 19.30 uur mooi vol, veel genodigden van naburige gemeentes en van de provincie. Ook veel ‘burgers’ of zoals het mooier klinkt inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel maar ook zeker van andere gemeentes. De koffie en het gebak verzorgd door de Pleats had iedereen al op.
Om klokslag 19.30 opent burgemeester Mansveld deze bijzondere raadsvergadering en als eerste staat ze kort stil bij het overlijden van oud burgemeester Polderman. Het korte moment van stilte was indrukwekkend mooi en zeer respectvol. Trouwens het woord ‘mooi’ is slecht gekozen maar het was gewoon een mooi moment.
Burgemeester Mansveld gaf vervolgens het woord aan griffier Dijkstra die ‘de officiële’ teksten voor ging lezen.
Commissaris van de Koning mevr. Leemhuis sprak tot de nieuwe burgemeester en sprak ze over het goede werk van de vertrouwenscommissie die haar werk bijzonder goed hadden gedaan.
Het afnemen van de eed/belofte was het volgende onderdeel, volmondig antwoordde Dhr. Gebben met ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’
De handtekeningen werden gezet en ….. Tytsjerksteradiel had een nieuwe burgemeester.

Er werd gezongen door een aantal schoolkinderen uit de gemeente, 2 nieuw geschreven liedjes werden prachtig uitgevoerd. Van het eerste liedje waren de eerste en de laatste regel regels waarmee de burgemeester het ‘mee moest doen’.
De eerste regel wist hij eigenlijk al ‘We hebben een burgemeester en die heet Jeroen’ die 2e regel, de laatste, was ook mooi. Na de vertrouwenscommissie, de minister en eigenlijk iedereen die de sollicitatie van dhr. Gebben goedgekeurd had waren de kinderen het er nu ook mee eens.
‘Wij keuren hem nu goed voor deze positie’ Nou, als de kinderen het zeggen dan moet het wel goed zijn.

Wethouder Fokkema was de volgende spreker. Hij prees de nieuwe burgemeester en gaf -nu al- complimenten aan hem. Ook iedereen die had meegewerkt aan deze procedure kreeg complimenten. Zeker de vertrouwenscommissie die echt niets los hadden gelaten omtrent de procedure. Ook was het wethouder Fokkema in zijn functie als loco-burgemeester om het ambtsketen bij de nieuwe burgemeester om te hangen. Een groot applaus uit de zaal bevestigde dit onderdeel.
Waarnemend voorzitter van de raad, dhr Hessel Bouma sprak ook in De Ikker. Hij begon erg mooi en misschien wel iets verrassends. Hij richtte zich eerst tot de 3 kinderen van de familie Gebben. Of ze het wel leuk vonden dat hun vader burgemeester werd en of ze het wel leuk vonden om te moeten verhuizen. Antwoorden hoorde ik niet maar als 2 van de kinderen even ‘heit en mem’ nodig hebben voor een warme hand over de schouder zegt dat genoeg.
Verder was de toespraak zoals we van dhr. Bouma gewend zijn, humoristisch maar ook zeer serieus.
Geen presentje maar wel een ‘nuttig’ cadeau had dhr. Bouma voor burgemeester Gebben. Dé hamer, niet om te klussen in hun tijdelijke woning in Burgum maar wel de voorzittershamer.
Ik wist het niet maar die hamer is ooit lang geleden, in het jaar 1910, gemaakt in Den Haag en een hamer die al vele ‘klappen’ gegeven heeft na weer een raadsbesluit.
Voor even ging het licht uit om een filmpje te laten zien. Een groot aantal inwoners en een aantal ondernemers van de gemeente sprak in deze film tot en over de burgemeester. Eigenlijk altijd positief.
Ook de 3 kinderen Gebben spraken in deze film tot hun vader. De mooiste en voor één van de kinderen de belangrijkste opdracht voor hun vader als burgemeester was dat er ‘voor hun huis geen vuurwerk vrije zone’ mocht komen. Pa moest lachen en als hij de hamer niet op het katheder had laten liggen had hij zijn eerste besluit gelijk kunnen afhameren. Zoon lief was er blij mee geweest …..

Ook de burgemeester zelf sprak natuurlijk tot de aanwezigen en hij was zichtbaar blij dat hij deze functie én uitdaging had gekregen.
De bloemen die waarnemend burgemeester Mansveld kreeg als dank voor het tijdelijk invullen van het burgemeesterschap waren mooi net als de woorden aan haar gericht.
Deze toespraak was gedeeltelijk in it Frysk en in het Nederlands, mooie woorden als dank aan iedereen die het mogelijk gemaakt hadden dat juist hij deze functie had gekregen (‘tijdelijk’ aldus wethouder Fokkema, immer deze functie is ‘slechts’ voor 6 jaar. Uiteraard met de mogelijkheid voor contact verlenging) Het Frysk beheerst deze burgemeester uitstekend, geboren in Groningen en opgegroeid in Buitenpost zat dat er wel in.

De eerste hamerslag volgde toch nog in deze bijzondere raadsvergadering, ‘ik ben nu uw burgemeester’ en met de woorden ‘dan sluit ik nu deze vergadering’ was het officiële gedeelte achter de rug.
De tv/radio collega’s van Kanaal30 hebben deze avond live op radio en tv uitgezonden.
Een grote groep vrijwilligers was al vroeg in De Ikker om alle voorbereidingen te treffen. Het resultaat was uitstekend hoorde ik van een aantal dorpsgenoten in Hurdegaryp, ze hadden het prima kunnen volgen.

Lopend ging het gezelschap richting restaurant de Pleats. Voorop 2 echt prachtige Fryske hynders en de kwartet blazers van De Wâldzang liep het grote gezelschap via de Schoolstraat richting de receptie in de Pleats.
De grote zaal in de Pleats was flink gevuld en hapje en drankje was uitstekend verzorgd. Ook hier prachtige muziek, Nanne en Ankie verzorgden het. Ook zei hadden een nummer speciaal voor deze avond geschreven.
Er was nog een kort interview met de burgemeester, niet iedereen was in de Ikker geweest en in het kort werd het nog even teruggehaald wat daar was gebeurd.
Uiteraard was er gelegenheid om de burgemeester, maar ook zijn echtgenote de hand te drukken en te feliciteren met zijn benoeming.
Het bleef nog lang gezellig in De Pleats maar er moest natuurlijk wel op een redelijke tijd een einde aan komen, morgen moet de burgemeester naar kantoor. Zijn kantoor is de burgemeesters kamer in het gemeentehuis.
Of die redelijke tijd gelukt is merken de ambtenaren op het gemeentehuis woensdagmorgen wel. Ik ga er maar vanuit dat burgemeester Gebben op tijd achter zijn bureau zit !

Jan Kamminga  


Advertentie