16
zo, juni
3 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
SURHUISTERVEEN - Afgelopen donderdag was er in het gemeentehuis een zogenaamde informatiecarrousel. Tijdens deze openbare bijeenkomst kunnen raadsleden technische vragen stellen over zaken die op de raadsagenda staan of komen. Ook is het mogelijk voor inwoners van de gemeente om in te spreken of iets te vertellen over hun initiatieven.


Het CDA werd afgelopen donderdag tijdens de informatiecarrousel aangenaam verrast door een tweetal presentaties. De tennisvereniging Surhuisterveen en en voetbalclub Twijzel gaven beide apart van elkaar een presentatie over hoe deze clubs hun maatschappelijke rol de komende jaren willen oppakken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
TSO de tennisclub van Surhuisterveen en omstreken kwam met een plan om de club toegankelijker te maken voor een bredere doelgroep. “Niet alleen is ons gebouw geschikt voor tennissers maar ook voor bijv. leden van jeu de boulesclub. We staan open voor meer dan alleen tennisliefhebbers en daarin willen we de komende jaren investeren. Dit heeft ons al een mooie toezegging opgeleverd van het Iepen Mienskip Fûns. En nu rekenen we op dat steuntje in de rug van onze eigen gemeente” aldus mevrouw Vlasma namens de tennisclub TSO.

Multifunctionele sportclub
Een soortgelijk verhaal kwam van de voorzitter Adriaan Dillema van de voetbalvereniging uit Twijzel. Ook hij ziet voor de vereniging een belangrijke taak weggelegd en men wil het clubgebouw dan ook graag multifunctioneel maken. Men wil er niet alleen ledenvergaderingen organiseren maar veel dan dat en niet alleen voor de leden van de voetbal en korfbalvereniging.

‘’We hawwe jim mear te bieden dan dat we jimme freechje’’ zo sloot Dillema zijn betoog.
Geweldige burgerinitiatieven welke de CDA fractie graag wil waarderen. De open club gedachte sprak meerdere raadsleden aan. Echter zullen we wel met elkaar moeten afspreken waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen. Vandaar we aanstaande donderdag een motie indienen waarin we college opdragen eea in een voorstel richting de raad te sturen. Zodat de raad daarover spoedig een besluit kan nemen.