Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Op 11 mei reed dhr. Gosse Hiemstra met zijn scootmobiel nabij Feanwâldsterwâl en doordat hij moest uitwijken voor een auto belandde hij in de sloot naast de weg. Op dat moment waren de heren Gérard Kroese en Douwe de Bruin heel dicht bij en sprongen gelijk in de sloot om de heer Hiemstra het hoofd letterlijk boven water te houden tot dat de hulpdiensten arriveerden. Voor deze daad kregen de heren Kroese en De Bruin, beide wonende in Hurdegaryp van burgemeester Jeroen Gebben donderdagmiddag een oorkonde, een boek en een wel verdiend boeket bloemen.


Eigenlijk elke dag ging én gaat Dhr Gosse Hiemstra (74) wonende in Feanwâldsterwâl met zijn scootmobiel ‘een blokje om’. Hij heeft meerdere routes die met regelmaat terug komen. Elke dag zo’n rondje van tussen 15 en 20 kilometer, zo ook op 11 mei van dit jaar. Rijdende vlak bij het nieuwe tunneltje in de Langedyk richting Hurdegaryp moest hij op die 11e mei uitwijken voor een auto die een fietser passeerde. Door een kuil net naast de weg raakte toen zijn scootmobiel uit balans en samen met Dhr Hiemstra belande deze in de naast gelegen sloot. Door de beperkingen van Dhr Hiemstra en het feit dat de scootmobiel bovenop hem lag was uit de sloot komen geen optie. Gelukkig waren de heren Gérard Kroese (55) en Douwe de Bruin (81) uit Hurdegaryp zeer dichtbij en zagen het gebeuren. Geen moment aarzelden ze om in het water te springen en Hiemstra te helpen totdat de hulpdiensten kwamen. De hulpdiensten kwamen snel en met nog meer hulp werd Dhr Hiemstra uit de sloot gehaald.Na een kort ziekenhuis bezoek mocht Hiemstra weer naar huis, wonder boven wonder bijna zonder enig letsel ‘Ja, myn earm docht noch in bytsje seer, trochdat de brânwacht mannen my út de sleat tilden, mar dat is ek echt alles’ waren -met een brede lach- woorden die hij na de bijeenkomst in de raadszaal in een gesprek aan Burgemeerster Gebben liet weten.

Op donderdagmiddag 6 december waren de hoofdpersonen van dit ongeluk uitgenodigd op het gemeentehuis in Burgum. Natuurlijk de heren Hiemstra, De Bruin en Kroese maar ook familie en hulpverleners waren aanwezig.Na een korte toespraak van burgemeester Gebben die de beide redders met prachtige woorden complimenteerde met deze daad werd er een oorkonde namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uitgereikt. Ook kregen de beide heren een prachtig boek en uiteraard een prachtige bos bloemen. Zonder deze 2 redders had Dhr. Hiemstra dit ongeluk zeker niet overleeft, woorden die de burgemeester zeer bewust en terecht uitsprak.

Na dit officiële gedeelte en de koffie met gebak kwamen de gesprekken los, met de redders maar ook met Dhr. Hiemstra. Hiemstra kon het na vertellen en daar was hij natuurlijk erg blij mee. De eer die de beide andere heren kregen was dan ook prachtig en terecht aldus Hiemstra.‘Oars hie ik hjir tusken de 6 plankjes stien, no gelokkich hjir sittend oan de kofje’ de spontane reactie van de burgemeester was mooi ‘Dat earste eins net hjirre hjer mar dat twadde gunne wy jo fan herte’Wel hoorde ik later dat zelfs na 4 keer douchen de reuk van die ‘bagger sloot’ nog steeds te ruiken was. ‘Die stank siet djip yn de poriën en dy moast ik der út switte, dat die ik letter hiel erg dat switten’Zijn kleren werden ook niet meer schoon ……

Twee dagen na het ongeluk zat Dhr. Hiemsta alweer op een geleende scootmobiel en ging weer onderweg.  ‘Was u niet even bang toen u weer na het ongeluk onderweg ging ?’  ‘Ik woe eins al earder mar wy moasten earst efkes in oare scootmobiel regelje’  ‘en rijdt u dan ook langs de plek van het ongeluk’ ? ‘Ja dat doch ik gewoan, lâns ‘it gat fan Gosse’ Het gat welke er nu gelukkig niet meer is.Ondertussen heeft Hiemstra de nieuwe scootmobiel en is hij nog steeds bijna dagelijks onderweg, dus ook weer door het tunneltje van de Langedyk.  

Voor de heren Kroese en De Bruin een onvergetelijke middag waarvoor ze terecht deze oorkonde kregen en Voor Dhr Hiemstra ook een middag waar hij tevreden op terug keek.‘Ik bin der noch en dêr bin ik bliid mei’ !!

Jan Kamminga

Advertenties
Advertentie