14
di, juli
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Het bleef tot het laatste moment geheim maar donderdagavond kort na 18 uur werd de 58 jarige Dhr. Oebele Brouwer uit Eastermar aangekondigd als nieuwe burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. In een vergadering van nog geen 5 minuten maakte de voorzitster van de vertrouwenscommissie, Mevr. Zandbergen, de naam bekend. Brouwer paste het beste in het burgemeestersprofiel welke was opgesteld. Begin februari 2019 zal Brouwer geïnstalleerd worden. Tot het moment van bekendmaking bleef alles geheim. ‘Een gedeeld geheim is een verloren geheim’.


‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk dat ik het wel kan'. Zomaar een zin uit de persconferentie die Dhr. Oebele Brouwer gaf kort na de bekendmaking dat hij Burgemeester van Achtkarspelen zou gaan worden. Hij zag deze zin - een quote van Pippi Langkous- staan tijdens een bijeenkomst met de vertrouwenscommissie op een tas van één van deze leden. 

Er ging veel aan vooraf, natuurlijk eerst de uitnodiging namens de gemeente om te solliciteren, er reageerden 12 personen. Er werd geselecteerd en er bleven 4 kandidaten over. Namen werden er dus niet genoemd, Mevr Zandbergen refereerde er nog aan, ‘niemand wist het’ Tijdens een besloten vergadering vooraf aan de bekendmaking is er gestemd en werd Dhr Brouwer gekozen. Als dan om 18 uur burgemeester Gerbrandy het woord neemt, hij was ook niet bij die besloten vergadering aanwezig, gaf hij al snel het woord aan de voorzitster van de vertrouwenscommissie Mevr Zandbergen.‘Het is best spannend’ zo begon ze vervolgens met de titel van dit verslag. Ze gaf verder geen details van de procedure ‘een lang verhaal’. Ze vertelde ook dat niemand het nog wist, zelfs gisteren (woensdag) nog niet. Ze bedankte een aantal personen en zeker de leden van de vertrouwenscommissie en ging over tot de bekendmaking.

‘De raad van Achtkarspelen in vergadering bijeen op donderdag 13 december heeft besloten aan te bevelen als burgemeester van Achtkarspelen de heer O.F. Brouwer, 58 jaar en wonende te Eastermar’. Brouwer is nu nog docent aan het opleidingsinstituut voor rechters en officieren van justitie. Ook nog als recherche officier bij het landelijk parket in Rotterdam.U hebt vast gehoord over Dhr. Brouwer, meerdere ‘grote’ rechtbank zaken, ook in Leeuwarden,  werkte hij aan mee als officier van justitie. Hij was niet in de raadszaal aanwezig maar werd gebeld en zou zo snel mogelijk komen. Van Eastermar naar Buitenpost is niet echt ver en hij was er dan ook al snel. Er volgden felicitaties van mevr. Zandbergen vergezeld met een prachtig boeket bloemen. Ook de andere raadsleden en de vele aanwezigen op de publieke tribune feliciteerden de Eastermarder Brouwer. En de algemene conclusie was dat het een goede keuze was.

Er was een persmoment waar de aanwezige pers met Brouwer in gesprek gingen. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen Op vele vragen, o.a., of hij in Eastermar bleef wonen was het antwoord ‘Ja’ vervolgd met ‘ik woon tegen Achtkarspelen aan op slechts een paar 100 meter, eventueel koop ik een paar stukken land en verplaatsen we de gemeente grens' Iets chargerend natuurlijk maar hij had het eerder bij de vertrouwenscommissie aangegeven. Hij ‘hoorde’ Achtkarspelen wel eens, als er bij Harkemase Boys gescoord werd dan hoorde hij dat thuis ……Dhr. Brouwer is niet ‘gebonden’ aan een politieke partij en of dat voor of nadelen had. ‘de burgemeester staat boven de partijen en dus dat maakt niet uit. Hij vertelde ook dat er waarschijnlijk maar 10 of 11 partijloze burgemeesters in Nederland waren.Alleen zijn ‘grootste’ baas en een paar ‘intimi’ wist maar dat hij gesolliciteerd had verder had hij het ook zelf een beetje geheim gehouden. Brouwer heeft nog geen ervaring als burgemeester natuurlijk maar buiten zijn werk is hij in meerdere organisaties actief. Een aantal zijn, lid van de zeilraad van de SKS en in het bestuur van de Afuk.

Begin februari zal hij vermoedelijk geïnstalleerd worden. Nu is hij natuurlijk nog beoogd burgemeester omdat eerst de minister van Binnenlandse en Koningkrijks zaken moet deze voordracht nog accorderen. Dit is overigens een ‘hamer stuk’ in eigenlijk alle gevallen zal de minister het bevestigen. Tot zolang zal burgemeester Gerben Gerbrandy als waarnemend burgemeester fungeren, hiervoor heeft commissaris van de Koning, Dhr Brok toestemming gegeven.

Jan Kamminga

Advertentie