27
do, juni
3 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
VEENWOUDEN - De Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden neemt afstand van de Nashville-verklaring. Door het uitsteken van de regenboogvlag op 15 januari 10.00 uur protesteert de Doopsgezinde kerk aan de Suderwei 8 Feanwâlden tegen de recente uitingen in de media vanuit orthodoxe kerkelijke kringen over de positie van homoseksuelen en transgenders binnen christelijke kerken.


In tegenstelling tot die uitingen, zoals vastgelegd in de zogenaamde Nashville-verklaring, is bij deze Doopsgezinde kerk iedereen van harte welkom of je nu homoseksueel, heteroseksueel, transgender of nog anders bent.

Om deze openheid publiek kenbaar te maken heeft de Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden zich onlangs laten registreren op de website www.wijdekerk.nl. Een initiatief van een groep Christenen zelf LHBT.er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw bij hen betrokken. Op deze website worden ondermeer ervaringsverhalen gedeeld. Ook maken kerken hierop kenbaar in welke mate LHBT'ers als volwaardig gemeentelid worden beschouwd. Binnen de Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden kan iedereen volwaardig lid of belangstellende zijn van de gemeente inclusief het bekleden van kerkelijke functies en of ambten.

In de afgelopen tijd hebben enkele honderden orthodox-protestantse predikanten en prominenten hun handtekening gezet onder de Nashville-verklaring, een Amerikaans document dat zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en betoogt, dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbonds relatie tussen één man en één vrouw’.
Voormalige predikant Geert Brüsewitz, nu doopsgezind predikant in Groningen, licht zijn afkeer van de verklaring op de landelijke Doopsgezinde website als volgt toe: 'De Bijbelse boodschap is een samenspraak van alle mannen en vrouwen die zich tot de gemeente nu en in het verleden rekenen en rekenden. Hierbij is de boodschap van hoop en liefde, gastvrijheid en aansporing een voortdurend zich evoluerende boodschap die op die wijze een vreugdevolle boodschap voor alle tijden is. Een goede boodschap die gastvrij is, en verschillen probeert te overbruggen. Die geen nieuwe muren en vijandschap oproept, maar vrede brengt.'
Doopsgezinden hebben als volgelingen van de Friese kerkhervormer Menno Simons ferm afstand genomen van de Nashville-verklaring, en wij zijn reeds lang een kerk die zich inzet voor vrijheid en verdraagzaamheid. In onze kerk wordt het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht gelijk gesteld aan hetero huwelijken. De kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden