29
vr, mei
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
GARYP - Garyp heeft het Enerzjyhūs, in het voormalige bankgebouw naast It Gea hūs is in het Enerzjyhūs alle informatie te krijgen om elk huis gas vrij en dus duurzaam te krijgen. Na een aantal toespraken in It Gea hūs ging het grote gezelschap naar buiten waar door symbolisch de gaskraan dicht te draaien het huis officieel geopend werd. Dhr Jos van Balen van het ministerie van binnenlandse zaken, Jacob Miedema en wethouder Andries Bouwman draaiden ‘de kraan’ dicht waarna het optimaal ingerichte en duurzame  Enerzjyhūs te bezichtigen was.


Het was druk in en rond It Gea hûs in Garyp, het had een goede reden. U weet het vast, Garyp wil gas vrij worden en ‘ze’ zijn daar goed bezig.In de volle zaal van It Gea hûs waren een aantal sprekers die allemaal positief spraken over de plannen in het dorp. Ze hebben daar al ‘eigen’ stroom door zonnepark ‘De Griene Greide en nu wil het dorp aardgas vrij worden.Met een subsidie van meer dan 5 miljoen euro is het dorp nu bezig om ook dat te realiseren en in de toespraken voelde je dat dat ook gaat lukken. Alle sprekers waren in iedere geval zeer lovend over de vorderingen.

Namens de gemeente sprak wethouder Andries Bouwman en ook hij vond het prachtig wat er in het dorp allemaal gebeurde. Hij noemde wat getallen en al ruim 30% van de (rond de 600) woning eigenaren had in een nog maar korte tijd belangstelling voor het gas vrij worden. Er waren al onderzoeken geweest bij een flink aantal van die huizen wat er allemaal moet gebeuren.

Jos van Balen sprak de aanwezigen ook toe, hij sprak namens het ministerie en vertelde dat er op dit moment 27 dorpen en of wijken zijn waar ze met dit pilot project ‘gas vrij’ bezig zijn. Garyp was al erg ‘ver’. Ook de voorzitter van de Enerzjy Koöperatie Garyp, Gjalt Benedictus  sprak en hij noemde echt veel feiten en feitjes, de presentatie was goed voorbereid en zeer duidelijk. Hij noemde natuurlijk het zonnepark en was lovend over dit gas vrije plan.

Tot slot was Reinier v.d Berg, de weerman, die de aanwezigen zeer gedreven toesprak. Hij had het eigenlijk over het feit waarom in Garyp ‘de kraan’ dicht zou moeten. Over de opwarming van de aarde en bijvoorbeeld de stijging van de zee spiegelHij sprak wat langer dan de andere heren maar het verveelde echt niet.

Na nog een kort filmpje ging het grote gezelschap naar buiten waar het pand van de voormalige rabobank helemaal en optimaal ‘Garyp gas vrij’ gemaakt was.De openingshandeling was letterlijk de gaskraan dicht draaien, de eerder genoemde 3 heren, Van Balen, Miedema en Bouwman deden het.Met een toast op gas vrij Garyp een hapje en een drankje werd de opening van het Enerzjyhûs gezellig afgesloten. Natuurlijk mocht het huis bekeken worden en daar werd veel gebruik van gemaakt. Er werd ook aan de kinderen gedacht, een draaimolen, trampoline springen, suikerspin en een aantal springkussens waren opgesteld. Ook was er voldoende tijd om vragen te stellen, en die waren er veel. Overigens allemaal positieve vragen al kwam ‘wat kost het mij’ ook regelmatig voor.

Garyp is goed bezig maar op mijn vraag ‘wanneer is de gas kraan echt dicht?’  kreeg ik een  bevestigend en ontkennend antwoord ‘Sa gau mooglik, mar of it 100% slagget ? 

Jan Kamminga

Advertentie