26
za, sept
6 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
Vrijdag doet de rechtbank uitspraak over het al dan niet doorgaan van de proef met snelvaren op het Burgumer Mar. Natuur- en Landschapsvereniging De Walden, De Marren heeft een beroep ingediend tegen de pilot. De tegenstanders van het snelvaren meldden maandag tijdens de zitting in Groningen dat de snelle boten schadelijk zijn voor de natuur, en zegt geintimideerd te worden door snelvaarders. 


De provincie reageerde in de rechtbank "Dit geeft ons geen kans om te kijken naar mogelijke schade. Dat was de reden voor de proef". Uit een enquête van de gemeente Tytsjerksteradiel bleek dat de helft voor de snelvaarproef is en de andere helft tegen. De provincie heeft voor handhaving 70.000 euro uitgetrokken, en ook een nieuwe snelle boot gekocht. Er zijn al diverse processen-verbaal uitgeschreven.
Advertentie