13
ma, juli
3 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
HARKEMA - Bij de jongste tentoonstelling van Volièrevereniging De Woudzangers in café De Klok was het de afgelopen week opnieuw uitstekend voor elkaar met de kwaliteit.
Harkema herbergt landelijk gezien de op een na grootste tentoonstelling. De 8 keurmeesters kregen bij de 60-e editie van de onderlinge show 504 vogels door hun handen. Meerdere keren waren de kwalificaties subliem en prachtig te horen, met name op het vlak van kleur, type en tekening. De keurmeesters plaatsten - uiteraard - ook diverse kanttekeningen over o.a.de conditie van sommige vogels en het formaat. Met de opbouwende tips voor verbetering gaan de leden van De Woudzangers zeker hun voordeel doen om volgend jaar nóg beter voor de dag te komen, zo leert de historie. Voor de keurmeesters is de tentoonstelling in De Klok altijd een evenement waar ze maar wat graag naar toekomen. De omvang en de grote verscheidenheid aan vogels maken de show uniek, aldus voorzitter Sipke Brouwer van 170 leden tellende volièrevereniging. Daarnaast waarderen de keurmeesters de prima verzorging in De Klok, weet Brouwer. ,,De gastvrijheid is groot. Ze krijgen rond het middaguur zelfs een warme maaltijd. Daar kijken ze raar van op.”

Harke Pel uit Kollumerzwaag werd tentoonstellingskampioen met een goudvoorhoofdparkiet. Pel was begin dit jaar ook zeer succesvol met deze vogel door in de IJsselhallen in Zwolle wereldkampioen te worden. Arend Vissia uit Burum sleepte in De Klok vijf kampioenschappen in de wacht. De Harkemasters Wietze van der Veen en Willem Weening waren goed voor respectievelijk vier en drie titels. Jeugdkampioen werden Boukje Rekker (9) uit Oudwoude en Yde Jitze van Kammen (12) uit Damwâld.

De kampioenen van De Woudzangers-show 2019 op een rijtje. Tentoonstellingskampioen H. Pel uit Kollumerzwaag met een goudvoorhoofdparkiet, 94 punten en bondskuis (BK); H.H. Postma, Kollumerzwaag: kleurkanaries EK, geel, 94 en bondsmedaille (BM); C. Wiersma, Harkema: kleurkanaries EK, zwart intensief melanine, 93 en BM; J. Beintema, Ferwert: kanarie kleur/vorm en postuur OK, kanarie wit, 91; W.K. van der Veen, Harkema: vorm-postuur EK, raza espanola, 93 en BM; W. Weening, Harkema: kanaries stam, wit, 375; W. Weening, Harkema: kanaries stel, wit, 186; W.K. van der Veen, Harkema: zebravinken EK, grijs, 92; A.H. Wijma, Kollumerzwaag: tropen EK, spitsstaartamadine, 93 en BM; G. van Lune, Buitenpost: tropen OK, dornastrilde, 93; W.K. van der Veen, Harkema: Europese cultuur EK, sijs wildkleur, 93; W.K. van der Veen, Harkema: Europese cultuur stel, kleine barmsijs, 181; J. van Hijum, De Westereen: standaard grasparkiet EK, cinnamon hemelsblauw, 92; H. de Haan, Buitenpost: kleine grasparkiet EK, fallow geelmasker violet, 91; S. de Boer: groep 21 EK, personata donkerblauw, 93 en BM; B. Wassenaar, Stroobos: groep 21 OK, fischeri pastel groen, 92; A.T. Vissia, Burum: groep 22 EK, catharina turquoise, 92; K. Bosma, Rottevalle: groep 3 EK, turquoisine groen, 93 en BM; H. Pel, Kollumerzwaag: groep 24 EK, valparkiet wildkleur, 93; A.T. Vissia, Burum: groep 25-26 EK, roodstuitparkiet, 93 en BM; W. Lieuwes, Oudwoude: groep 25-26 OK, veelkleurenparkiet, 93; H. Pel, Kollumerzwaag: groep 27 t/m 32 EK, goudvoorhoofdparkiet, 94; T. Miedema, Harkema: groep 27 t/m 32 OK, bonte boer, 93; A.T. Vissia, Burum: parkieten stam, roodstuitparkiet, 374; A.T. Vissia, Burum: parkieten stel, roodstuitparkiet, 185; J. Andringa, Jonkersvaart: groep 34 EK, grondduifje, 92 en BM; B.S. Rekker, Oudwoude: jeugd EK, gloster corona, 91 en BM; Y.J. van Kammen, Damwâld: jeugd OK, pennant rosella blauw, 93; A.T. Vissia, Burum: derby, roodstuitparkiet, 93; W. Weening, Harkema: vijf beste vogels (Aviculturabeker), 465 en BM.

Advertentie