09
zo, aug
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws

BURGUM - Op 23 december 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak, die Liander had aangespannen tegen de Gemeente Tytsjerksteradiel. De Hoge Raad bevestigt hiermee de uitspraak van de rechtbank, die de Gemeente Tytsjerksteradiel eerder in het gelijk stelde. Liander was het niet eens met de heffing van precariorechten, die de Gemeente Tytsjerksteradiel in de afgelopen jaren bij haar in rekening bracht.Liander heeft nog tot 3 februari 2020 een mogelijkheid tot cassatieberoep bij de Hoge Raad.

Als er geen cassatie wordt ingesteld, dan betekent dit dat de Gemeente Tytsjerksteradiel een bedrag van € 7,4 miljoen kan toevoegen aan de Reserve Precariobelasting. Tijdens de vaststelling van de jaarrekening 2019 (juli 2020) kan dit bedrag worden overgeheveld naar de Algemene Reserve. Daarmee is de kans groot dat Tytsjerksteradiel het boekjaar 2019 kan afsluiten met een positief resultaat.

Advertentie