09
zo, aug
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
SURHUISTERVEEN - Het centrum van Surhuisterveen staat aan de vooravond van een reconstructie. Woensdag 22 januari wordt tijdens een informatieavond het definitief ontwerp gepresenteerd. Ondernemers, inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: Brasserie Kolkzicht De Kolk 23, 9231CV Surhuisterveen.


Informatieavond en planning
Tijdens de informatieavond wordt een presentatie van het definitieve ontwerp gegeven. Na de presentatie is de mogelijkheid om vragen over het ontwerp te stellen. Hierna wordt het ontwerp verder uitgewerkt voor aanbesteding. De verwachting is dat de werkzaamheden na de zomer starten. De werkzaamheden nemen ongeveer een jaar in beslag. De voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van kabels en leidingen zijn al gestart. De bestaande waterleiding wordt vervangen en de bomen worden eind januari gekapt.

Winkelhart op de schop
Het winkelhart van Surhuisterveen gaat op de schop zodat het weer voor langere tijd vooruit kan. Naast het aanbrengen van nieuwe bestrating wordt een blauwe zone van 2 uur ingesteld, gedurende de openingstijden van de winkels. Er komt een eenduidig straatbeeld van het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden. Over het volledige gedeelte wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. In de winkelstraat komen parkeerplekken te vervallen. Om de sfeer te verbeteren wordt meer beplanting aangebracht en het verblijfsgebied geoptimaliseerd. De parkeerplekken die in de winkelstraat komen te vervallen worden aan de randen van het centrum gecompenseerd. Door het aanbrengen van bebording wordt de parkeerroute naar deze parkeerterreinen verbeterd.

Centrumplan Surhuisterveen
Het centrumplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen. De werkgroep heeft in 2018 een visie opgesteld die is vastgesteld door alle partijen, vervolgens is de visie uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Advertentie