12
zo, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
EARNEWALD. Maar liefst drie zeearendkoppels hebben It Fryske Gea gevonden als vruchtbare broedplaats. Twee locaties waren al eerder bezet, maar de derde plek is nieuw! Totaal kent de kraamkamer van It Fryske Gea nu vijf zeearendjongen die binnenkort hun vleugels uitslaan. Een prachtig resultaat, waar menigeen op afstand van meegeniet!

Waterrijk Alde Feanen gewild bij zeearenden
Weidevogelcoördinator Sip Veensta is ‘grutsk’, want de zeearenden in de Alde Feanen hebben twee jongen. In 2017 brachten deze reusachtige roofvogels hier voor het eerst één
jong groot, in 2018 twee jongen, in 2019 weer één jong en dit jaar zijn er weer twee jongen gespot op een nieuw nest. Sip houdt samen met vrijwilligers, maar ook omwonenden, de
zeearenden al een tijdje in de gaten en nu weten ze het zeker! Er steken twee tevreden zeearendkopjes boven de nestrand uit op circa 17 meter hoogte. Het is ook niet zo gek, gezien de waterrijke omgeving. Het nest bevindt zich vlakbij de zomerpolder Labân in de Alde Feanen, waar het voor de zeearenden tafeltje-dek-je is. Het mannetje zit dagelijks op een paal bij het water en de jonge ganzen, vissen en meerkoeten zwemmen letterlijk voor zijn grote gele snavel langs. De goede waterkwaliteit, moerasnatuur, rust, maar ook prima visstand maken dat de zeearenden zich hier thuis voelen. ‘Dêr dogge we it foar as natuerorganisaasje’, aldus Sip Veenstra.

Galamadammen biedt rust en ruimte
Bij de Fluezen is het ook raak! Hier broedt nu voor het vierde jaar de zeearend. In 2017 en 2018 mislukten de broedpogingen, maar vorig jaar keerde het tij. De zeearenden hebben toen één jong grootgebracht. ‘Dat dit jier twa jongen op it nest sitte is fantastysk’, zegtdistrictshoofd Germ van der Burg. Het nest bevindt zich in het Koudumerbosk, waar geen mensen (mogen) komen. De rust maakt dat ze zich vertrouwd voelen en de weidse omgeving biedt voldoende voedsel. Ze slaan twee keer met hun grote vleugels en de maaltijd is gegarandeerd. Ook hier maken de jonge zeearenden het goed. Het 2,5 meter brede nest is voor nu nog hun ontdekkingswereld, maar naar verwachting vliegen ze over drie a vier weken uit. ‘We sjogge no al út nei alle kapriolen dy’t se faak úthelje. It is as natuerbehearder ekstra genietsjen als de kening ûnder de fûgels yn jo gebiet briedet.’ Ook geeft Germ van der Burg aan dat It Fryske Gea het mooi vindt dat omstanders hiervan kunnen meegenieten. Het nest is vanaf de openbare parallelweg te bewonderen en geïnteresseerden weten dat rust cruciaal is. Vooral nu!
Advertentie