12
zo, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST. Het College van B&W zal alsnog een kritische brief aan , Groningen en vier buurgemeentes sturen over het plan om een extra stop van de sneltrein in Veenwouden en niet in Buitenpost plaats te laten vinden. De gemeenteraad gaf met een grote meerderheid daartoe opdracht aan het bestuursorgaan.

Wethouder Max de Haan gaf tijdens het debat van donderdagavond 28 mei aan dat de extra stop het College van Achtkarspelen ook overrompeld had en dat er weinig tijd was geweest voor reactie. De Haan stelde dat het besluit in feite vast staat voor de provinciebesturen van Fryslân en Groningen. Het college in Buitenpost had in haar reactie nog wel een evaluatie over 2 jaar af kunnen dwingen 'op basis van de cijfers' over reizigersaantallen in Buitenpost en Veenwouden. Harde afspraken over de uitkomst daarvan waren echter niet gemaakt.
De meeste fracties in de gemeenteraad waren kritisch over het gemak waarmee was omgegaan met het belang van Buitenpost, Kollum en wijde regio. Initiatiefnemer CDA kreeg de meeste fracties mee bij haar voorstel tot 'een boze brief'. "Het lijkt erop dat andere belangen dan de reizigersbehoefte de doorslag heeft gegeven" en "het heeft de schijn dat Veenwouden en Dokkum naar voren worden gepusht", was de boodschap die werd gehoord bij verschillende partijwoordvoerders.
Het protestschrijven zal volgende week aan de besturen van Groningen en Fryslân en de gemeentes NoardEast Fryslân, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel worden gestuurd. Het besluit kan nu misschien een gemiste trein voor Buitenpost worden, niettemin zal Plaatselijk Belang Buitenpost zich blijven inzetten voor een in haar ogen juiste toedeling van sneltreinstops. 
Bron: Facebook Buitenpost
Advertentie