15
wo, juli
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
ACHTKARSPELEN - In verband met de coronacrisis hebben alle Poiesz Supermarkten een inzamelingsactie gehouden voor de lokale voedselbanken. Klanten werden gevraagd om één of meerdere houdbare producten te kopen voor de voedselbank en de supermarkt verzamelde deze producten. In de gemeente Achtkarspelen werd deze inzamelingsactie gehouden in de Poiesz supermarkten van Kootstertille, Harkema en Buitenpost. Er zijn veel dozen met goederen op deze manier bij de Voedselbank Achtkarspelen terechtgekomen.

Bovenop deze inzameling schonk Poiesz ook nog een bedrag van € 375,00 aan de Voedselbank Achtkarspelen. Deze kan op haar beurt de gift heel goed gebruiken om alle extra onkosten te dekken die momenteel gemaakt moeten worden. Het aantal aanmeldingen van mensen die het financieel moeilijk hebben is de laatste weken toegenomen, en de verwachting is dat dit voorlopig ook zo zal blijven. De Stichting Voedselbank Achtkarspelen wil Poiesz Supermarkten en alle andere gulle gevers heel hartelijk bedanken voor hun steun in deze bijzondere tijd!

Foto - ingezonden
Patrick Mast (links) van Poiesz Buitenpost, een van de deelnemende Poiesz supermarkten in
Achtkarspelen, met Jappie Dijkstra namens de Voedselbank Achtkarspelen.
Advertentie