14
di, juli
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM. Door tekorten in het sociaal domein en door een beperktere uitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, hebben veel gemeenten in Nederland het financieel moeilijk. Het water staat de gemeenten – ook Tytsjerksteradiel - aan de lippen. De financiële positie begint heel nijpend te worden.

Op 2 juli vergadert de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken (BZK) met minister Kajsa Ollongren. De gemeentefinanciën staan op de agenda. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, politieke partijen en gemeenten gaan hun proteststem laten horen. Daarmee wordt geprobeerd Den Haag over de brug te laten komen om tekorten te compenseren en de uitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds te verhogen.

Door de Coronamaatregelen wordt er een petitie aangeboden aan de leden van de Vaste Kamercommissie in de vorm van filmpjes en collages. Uit heel Nederland zijn bijdragen ontvangen en de raad van Tytsjerksteradiel doet ook mee! (zie de bijgevoegde collages).

De gemeenteraad vergadert op 2 juli over de Kadernota. De Kadernota is de basis voor het opstellen van de gemeentebegroting voor de jaren 2021-2024. Er is nog geen sluitend meerjarenperspectief. Op korte termijn liggen er grote uitdagingen om financieel rond te komen zonder ingrijpende maatregelen. De hoop blijft gevestigd op positieve berichten vanuit Den Haag.
De raadsvergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via het tv-kanaal van RTV Kanaal 30 en op internet (raad.t-diel.nl)
U volgt deze vergadering via het tv-kanaal van RTV Kanaal 30 en internet.

Advertentie