13
do, aug
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM. Afgelopen weken waren er cd opnames in de Kruiskerk in Burgum. Dus de kerk was niet beschikbaar voor andere activiteiten. Zo ook niet voor begrafenissen. Niemand van de kerk scheen hiervan iets af te weten of ergens toch ook wel. Allemaal heel vaag.

Begrafenisdiensten konden dus in deze periode ook niet plaatsvinden in deze kerk. Men moest op zoek naar een andere lokatie. Zo ook een overledene die vele tientallen jaren werkzaam is geweest voor deze kerk. Alle dagen was hij uren bezig met de werkzaamheden, niets was hem te veel. Hij wilde zo graag uit “zijn kerk” worden gedragen. Maar dit kon niet. Er was zelfs geen mogelijkheid om de opnames even 3 kwartier stil te leggen. Het was niet alleen deze begrafenis, maar meerdere begrafenisdiensten die in deze periode plaats zouden vinden, die een ander plekje moesten zoeken.

Het laat zich aanzien dat deze kerk meer op een cultureel centrum begint te lijken dan op een kerk, waar deze is voor bedoeld. Het is het bestuur en de commissies van deze kerk dan ook ten zeerste kwalijk genomen dat begrafenissen, de laatste eer/wens van overledenen niet hebben kunnen plaatsvinden in deze kerk.

Het geld gaat dus voor de laatste eer !!!

Naam schrijver bij redactie bekend

Korte reactie College van Kerkrentmeesters PKN betreffende gebruik van hun locaties:
Na intern beraad hebben we als CVK besloten geen uitvoerige reactie te geven via sociale media op de ingezonden brief welke verspreid via RTV Kanaal 30.
De reden hiertoe is dat wij als kerkrentmeesters ons niet herkennen in de punten zoals briefschrijver(ster) deze aanhaalt.
Hoewel we niet willen en kunnen ontkennen dat er soms lastige situaties kunnen ontstaan bij verhuur van één van de locaties en onverwachte uitvaarten, zal ten alle tijde getracht worden een passende oplossing te bieden.
De wet op de lijkbezorging geeft ons ook deze ruimte.
Ook in dit betreffende geval was er een passende oplossing voorhanden geweest.
Wij als kerkrentmeesters staan open voor een gesprek met betrokkenen, maar niet via deze kanalen.
Hopende hiermee enige duidelijkeid te hebben geven aan een ieder die de in brief geschetste situatie als heel storend heeft ervaren.
Advertentie