16
do, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
ijzerBURGUM - Enkele tientallen ijzervlechters die werkzaam waren bij de aanleg van de weg De Centrale As in de provincie Friesland zijn onderbetaald. Bovendien was er in grote mate sprake van schijnzelfstandigheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.


De misstanden bij de aanleg van De Centrale As, kwamen vorig jaar zomer aan het licht, nadat de FNV met enkele tientallen uitzendkrachten had gesproken. De ijzervlechters en betontimmermannen waren veelal werkzaam via onderaannemers en uitzendbureaus en werden structureel onderbetaald, constateerde de bond.


Verder kregen de flexkrachten hun reisuren niet vergoed en maakten sommige werknemers dagen van soms wel veertien uur. De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, stelde daarop een onderzoek in en komt tot de conclusie dat er sprake is van schijnzelfstandigheid en onderbetaling van uitzendkrachten.

De FNV eist nu dat de provincie Friesland en de hoofdaannemer actie ondernemen. De vakbond beroept zich daarbij op de Wet Aanpak Schijnconstructies. Deze wet zorgt ervoor dat niet alleen de werkgever, maar ook de hoofdaannemer en opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor het betalen van het cao-loon.

Bron: Telegraaf
Advertentie