17
ma, juni
1 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Voetbal
HURDEGARYP - De Siebe Nicolai Voetbaldagen zin een begrip in Hurdegaryp. Het is een tweedaags festijn voor jonge voetballertjes dat dit jaar zijn tweede lustrum vierde. Dat vond donderdag en vrijdag plaats op sportpark De Warren in Hurdegaryp. Eregast was de familie Nicolai, uiteraard helaas zonder naamgever Siebe, die de Hurdegariper sportgemeenschap veel te vroeg ontvallen is. Maar zijn naam zingt nog altijd rond boven Hurdegaryp en in het bijzonder de vvHardegarijp.


Invaller
Eigenlijk ben ik op deze donderdagochtend niet meer dan een invaller, een 'substitute'. Dit hier, het sportpark De Warren in Hurdegaryp, is het speelveld van Jan Kamminga, gewaardeerd medewerker van Kanaal 30 en als zodanig dus mijn collega. Maar die geniet, begrijp ik, van een welverdiende vakantie. Via via ben ik uitgenodigd om hem te vervangen als verslaggever bij de 10de editie van de Siebe Nicolai Voetbaldagen, een invitatie die ik uiteraard met veel genoegen heb aangenomen. Het is een tweedaags evenement voor jeugdige voetballers uit Hurdegaryp, en zo te zien ook een paar omstreken. Ik moet, heeft Mariska Wieringa, zij voert het organisatieteam aan, me even vriendelijk als nadrukkelijk gevraagd, om kwart voor tien aanwezig zijn, want dan zal deze tiende aflevering met enig ceremonieel worden geopend. En dus ben ik er even voor half tien. Het is dan al behoorlijk druk op het pleintje voor de kantine van de vvHardegarijp, druk met moeders, een paar vaders en hier en daar een verdwaalde opa en oma, het is perslot van rekening herfstvakantie. Het weer heeft zich aangepast aan de kalender: het waait, het is koud en af en toe valt er een 'snitterke rein', zoals weerman Jan dat zegt. 'De fuotballers moatte der mar efkes rekken mei hâlde'. Ik word ontvangen door Mariska en ik krijg koffie en 'dus jou ik my del', om het 'Durcheinander' rondom mij gade te slaan. Altijd leuk, al die kinderen die aanvankelijk 'tichte by mem as heit' bliuwe, maar die naarmate er meer teamgenoten binnenstromen, steeds 'uithuiziger' worden. En dus zijn er al gauw durvers die een bal veroverd hebben en zijn gaan voetballen. De moeders hebben het druk met achter hun spruiten aanhollen en hun vingers over hun mobieltjes laten spelen. Maar dan neemt Mariska Wieringa, de spreekstalmeester van deze dag, het woord. Ze dirigeert alle kinderen achter het hek het veld op, zodat alleen het omsittend laach overblijft, wel zo overzichtelijk.

shirts
De ladyspeaker van dienst heet iedereen van harte welkom, legt in kort bestek uit hoe het programma er in grote trekken uitziet en vertelt dan dat deze Siebe Nicolai Voetbaldagen een bijzonder tintje hebben vanwege het feit dat ze dit jaar voor de tiende keer worden gehouden. Een teken dat het een geweldig initiatief is geweest van naamgever wijlen Siebe Nicolai, binnen de sportscene van Hurdegaryp 'in man fan kwizekwânsje'. Mevrouw Nicolai krijgt bloemen en er zijn nieuwe evenementenshirts voor de familie: "Jimme hoege se net oan te dwaan", aldus de speaker, "de goede maten wiene der noch net." Dan dirigeert Mariska Wieringa de kinderen in een halve cirkel om ruimte te maken voor een heuse openingsact. Dat blijkt een dansgroep te zijn van een stuk of wat jongelui die met veel enthousiasme een dans uitvoeren waarin elementen van streetdance de rode draad vormen. Verrassend is dat er, als je goed kijkt en niet meer zo jong bent, elementen te zien zijn die doen denken aan meer ballroom gerelateerde dansen als quick step, Engelse wals en zelfs tango. Al met al een leuk optreden dat precies kort genoeg duurt, want de jeugd die als publiek fungeert, begint onrustig te worden. Ze hebben een grote tas met ballen ontdekt en ja, dan treedt er een automatisme in werking waarop je eigenlijk kunt wachten. Voetballers en ballen, een onverbrekelijke eenheid. Niet dat er alleen maar gevoetbald gaat worden, het is een spelcircuit dat op een aantal velden is uitgezet en waarbij natuurlijk de hoofdrol is weggelegd voor voetbal-gerelateerde spelvormen. Penaltyschieten, voetballen in een opblaasbaar veld, prijsschieten,  en nog een aantal andere spelvormen. Met andere woorden, binnen een paar minuten is iedereen volop bezig en uiteraard gaat het juist daarom: om de beweging, om het spelplezier en toch ook om het wedstrijdelement. Het gaat, begrijp ik, de hele dag en ook morgen nog verder. Succes verzekerd! Organisatie blij, kinderen blij, moeders blij (want ze hebben weer een dag, of misschien  wel twee, invulling voor de herfstvakantie), eigenlijk iedereen blij. Wat wil je nog meer.

Binne Kramer