14
di, juli
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Voetbal
BURGUM - Het ziet er allemaal een beetje anders uit dan die hele lange rij voorafgaande jaren, de voorbereiding van de gloedjenieuwe FCBurgum. Alleen al de kleur is geheel anders, geen rood wit van BCV en geen wit Zwart van vvBergum, maar het fraaie donkerblauw van de nieuwe FC. Het is voor de intimi even wennen, maar dat zal niet lang duren, de gezichten zijn bekend, al missen er een paar vaste krachten. Zaterdagochtend riep de nieuwe trainer Henk Konings zijn manschappen voor het eerst bijeen.


FCBurgum uit de startblokken
Zaterdagochtend riep de nieuwe coach Henk Konings, hij zal worden geassisteerd door Sietse van der Meer, van FC Burgum zijn troepen voor het eerst bij elkaar op het Koningsland. Het competitiebegin komt zo langzamerhand in zicht en dat betekent dat er getraind moet worden, niet alleen conditioneel, maar zeker ook qua teamsamenstelling. Want Henk Konings stond voor de niet eenvoudige taak om van de twee kwalitatief uitstekende selecties die Jasper Bouma en Jan Bruin bij respectievelijk BCV en vvBergum hadden achtergelaten, één groep samen te stellen. Zoals gezegd, aan kwaliteit geen gebrek, maar juist dat maakte de keuze van wie wel-wie niet, zo lastig. Nu hoefde de nieuwe trainer die klus niet alleen op te knappen, hij kreeg steun en input van de beide technische commissies, maar evenzogoed is het voor een nieuwe coach geen sinecure om er een team van te maken. En het liefst een team waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Hoe dat is uitgepakt zal moeten blijken in het nieuwe seizoen, waar de FCBurgum is ingedeeld in de tweede klasse. Zaterdagochtend werd op het Koningsland dus voor het eerst bijna voltallig getraind en daar ben ik even voor u gaan kijken.

vroeg
Ik ben gewoontegetrouw behoorlijk vroeg, maar nu al, bijna een half uur voor de geplande aanvangstijd, zijn er al spelers aan het warmlopen. In de kantine, die van BCV in dit geval, is koffie en daar laten de deskundigen alvast hun licht schijnen op het nieuwe seizoen. Algemene teneur van de gesprekken: "Foar ús kinne se wol begjinne, de simmer duorret ús fierstente lang." Ik kan me daar volmondig bij aansluiten, ze mogen volgende week de competitie beginnen als het aan mij ligt. Maar er moet eerst getraind worden en op deze ietwat sombere zaterdagochtend wordt daar serieus een begin mee gemaakt. Henk Konings is uiteraard geen 'vreemdeling in Jeruzalem', hij kent het klappen van alle mogelijke zwepen en bovendien was hij al eens eerder trainer hier, van BCV destijds. Dus kennis met hem maken hoef ik niet, hoogstens de kennismaking hernieuwen. Hij gaat samenwerken met Sietse van der Meer, ook geen onbekende hier op het Koningsland. Hoe kijkt hij tegen deze co-productie aan, vraag ik hem. "Ik ha der sin oan, ik sjoch it wol sitten", zegt hij, net als Konings gekleed in een fraai korenblauw tenue. "Ik tink dat ik in protte fan Henk leare kin, dy hat in hiele soad ûnderfining en dat ha ik net. Mar wy kinne tink ik prima troch ien doar en oer fuotbaljen tinke wy itselde. Foar de goede oarder: hy is haadtrainer, ik bin de assistent, mar dy rol past my wol op dit stuit. Hoe't dizze nije ploech it dwaan sil? Ja, wa sil it sizze, it is in groep prima fuotballers, ik kin se allegearre, mar oan ús de taak om der in tiim fan te meitsjen." Opmerkelijk: Als Henk Konings zijn mannen bij elkaar roept om het programma van deze ochtend uit te leggen, begint hij met wat in een vergadering een 'punt van orde' zou heten. "Ik zeg het hopelijk maar één keer, als het twee keer of vaker moet, hebben sommigen van jullie een probleem. Als we afspreken om om half elf te trainen, bedoel ik dat ik wil dat iedereen om half elf hier op het veld klaar staat. Je mag best even ouwehoeren in de kleedkamer, maar dan wel vóór half elf. Daar ben ik heel streng in, half elf is half elf en geen vijf over half elf." De 'schuldigen', er zijn er een paar te laat, buigen deemoedig het hoofd, zij zullen in ieder geval voortaan op tijd zijn, vermoed ik. Konings heeft met dit statement niet alleen het punt van te laat komen op scherp gezet, maar ook meteen zijn mores op tafel gelegd: 'zo doen we het en niet anders'. 

dollen met de bal 
Er wordt, het zijn per slot van rekening voetballers, volop gedold, maar dat is vrij snel afgelopen als de eerste serieuze oefeningen aan de orde zijn. Het is eerst nog even dollen met de bal in een paar rondo's, maar daarna wordt er even aan de conditie gewerkt middels een paar rondjes om het veld, een serie sprintoefeningen en nog zo wat van die oefeningen die erop gericht zijn de spieren niet alleen los te maken, maar ze ook echt te trainen. Je kunt zien en merken dat de meesten in de zomerperiode niet stil hebben gezeten, ze wisten wat hen te wachten stond en geen van hen wil achterblijven, noch letterlijk, noch figuurlijk. Inmiddels is er ook wat 'omsittend laach' komen kijken en dus wordt er druk gespeculeerd over de definitieve samenstelling van het elftal en over de kansen in de competitie. We hebben het nog even over de invulling van de zondagmiddag, het dilemma tussen kerk en kroeg zeg maar, doch een oplossing vinden we niet echt. En toch zullen we het missen, daar zijn we het vrijwel unaniem over eens.

zweten
Ondertussen werken de spelers zich in het zweet, want koud is het niet, hoewel een smerig 'storeintsje' over het Koningsland trekt. Henk Konings laat de mannen werken, maar het is duidelijk dat hij tamelijk voorzichtig is: "Het heeft geen zin om de ploeg nu al op te jagen, de echt zware trainingen komen later deze weken wel. Of ik er zin in heb? Ik heb er heel veel zin in, dit is een enorme uitdaging voor mij en Sietse, zo'n opdracht krijg je niet vaak, zo'n kans om te laten zien wat je in huis hebt krijg je ook niet elke dag. Ik was hier al eerder, dus ik ken de situatie hier, maar dit is toch even anders. Voordeel is dat de meesten van deze jongens al met elkaar hebben gespeeld bij BBC. Ze kennen elkaar uiteraard en ze weten wat ze aan elkaar hebben. (lachend) "En mij leren ze snel genoeg kennen en dat geldt ook voor Sietse. Ik kijk er echt naar uit om met deze groep te gaan werken. Kijk, voetballen hoeven wij ze niet meer te leren, dat kunnen ze wel, het gaat erom ze op een zo efficiënte manier te laten samenspelen en daar zoveel mogelijk rendement uit te halen. Hoe we het in die tweede klasse zullen doen? Daar kan ik geen zinnig woord van zeggen, ik ken de meeste van onze tegenstanders, maar wij hebben vooral te doen met onze eigen groep, voorspellingen doen op dit moment heeft weinig zin, dat is koffiedikkijken. Maar we gaan voetballen, zo goed mogelijk, dat is eigenlijk het enige dat ik ervan kan zeggen." Typisch Henk Konings, ik herinner me zijn tijd bij BCV nog wel, met hem kon je na afloop altijd praten, of ze nou glansrijk gewonnen of kansloos verloren hadden, hij had altijd een realistisch verhaal. En zo te horen is hij nog geen spat veranderd, dus daar zit ik niet over in. Na een kleine anderhalf uur zit deze eerste training erop, niemand komt kruipend van het veld en ook niemand staat over te geven in de bosjes, ten teken dat deze eerste sessie gedoseerd was qua inspanning en belasting. Maar ik blijf benieuwd hoe deze ploeg nu straks gaat spelen, niet zozeer qua resultaat, maar vooral qua spelopvatting. Maar dat wordt afwachten, voor mij kan de competitie niet snel genoeg beginnen.

Binne Kramer

Advertentie