03
wo, juni
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Voetbal
BURGUM - Het 'te sterk' uit de titel van dit verslag, is in dit geval zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk, omdat FCBurgum JO-11 fysiek meer in de melk te brokkelen had dan VCTrynwâlden JO-11, figuurlijk, omdat FCB meer voetballend vermogen meebracht. Met andere woorden, de thuisclub beschikte over meer betere voetballers, waarbij dat betere met name sloeg op technische en tactische ervaring. VCT deed wat het kon, speelde naar vermogen, maar dat vermogen was niet toereikend voor meer dan een nederlaag.


VCT krijgt te weinig met 12-0 nederlaag
Dat bovenstaande klinkt een beetje vreemd, ik besef het, maar ik bedoel dat VCTrynwâlden JO-11 eigenlijk niet verdiende om met 12-0 aan de kant te worden geschoven door FCBurgum JO-11. Die 12 was niet echt opmerkelijk, het ging mij om die nul. Met nul naar de kant moeten verdient eigenlijk geen enkele ploeg, hoe terecht de nederlaag ook is. Je kreeg vroeger ook een één en niet een nul, als je niks had gemaakt van een proefwerk op school. Een één voor de moeite heette dat destijds. Maar nul zou veronderstellen dat het betreffende team er helemaal niets van bakte en dat was in dit geval zonder meer niet het geval. VCT bleek een goed voetballende ploeg die op deze fraaie zaterdagochtend alleen de 'pech' had een tegenstander tegenover zich te vinden die een maatje te groot was, die simpel gezegd, beter was. Coach Tjeerd Rijpma, zelf een begenadigd voetballer bij eerst Trynwâldster Boys en later bij Hardegarijp, verweet zijn team dan ook niets na afloop. "Nee, wat soe'k se ferwite moatte, se ha it prima dien, Burgum wie gewoan better. Ik bin it mei dy iens, ik hie se wol in goaltsje as twa gund, mar dat kaam der krekt net fan. Spitich, mar fan nederlagen leare se op dizze leeftiid it measte. It giet der om dat se de wille deryn hâlde en dat sit mei dizze jonges wol goed. Mar wy kamen kwaliteit te koart, wy ha ek wat in lytsere groep om út te selektearen as Burgum. Mar se hawwe har bêst dien en mear kin ik as coach net fan harren freegje. Der sit talint genôch yn. Burgum wie better en hat terjochte wûn, wy hawwe in protte leard, sa moast it besjen." En dat was in feite precies de essentie van deze wedstrijd.

vroeg
Het is nog vroeg op deze fraaie zaterdag in de vroege herfst, het belooft een prachtige dag te worden en het enige waar ik last van heb is natte voeten, mijn sneakers zijn niet waterdicht en de dauw op het gras is nog niet opgedroogd. Als ik het Koningsland oploop word ik, en dat is hier een goed gebruik, uitgenodigd voor de koffie. Maar daarvoor ontbreekt de tijd, ik moet nog een eind lopen naar veld zes. "Ik bring it dy wol", zegt Goy Koopmans, die de honneurs waarneemt. Als ik op veld zes arriveer, staat daar al een plukje publiek. Ik ga zitten, ik heb altijd een zitplaats bij me. "Dat ha jo knap foarelkoar", zegt een mevrouw, terwijl ze ietwat jaloers naar mijn uitrusting kijkt. "Ja", zeg ik, "en dan te betinken dat ik daliks ek noch kofje krij." Ze kijkt mijn met enig ongeloof aan. "Lústerje mar", zeg ik en ze dicht mij waarschijnlijk profetische gaven toe, als Goy Koopmans achter mij opduikt, mét koffie: "Swart mei in leppeltsje", zegt hij er quasi -achteloos bij. De mevrouw weet niet wat ze ziet: "Giet dat hjir altyd sa?", vraagt ze met stijgend ongeloof: "Wat moat ik dwaan dat se my ek kofje bringe?" "Dan moatte jo hjir in jier as fjirtich komme te sjen om foto's te meitsjen", neemt een van de omstanders mij het antwoord uit de mond. Maar dit soort dingen maken deze hobby, want dat is het, voor mij tot een feestje, elke keer opnieuw. Terug naar de wedstrijd.

leiding
De wedstrijd wordt geleid door FCBurgum-speler Roeland Rusticus en hij zal dat prima doen. "Sa no en dan moatst ris in kear fluitsje en in fiter fêstmeitsje", zegt hij na afloop lachend, "en fjierder hoechst eins net sa folle te dwaan. Se losse de measte problemen sels wol op. Oertredings wurde der wol makke, mar dy falle meastentiids yn de oarder fan 'per ûngelok', dus dêr hoechst net foar te fluitsjen. By in blessuere moatst efkes gean te sjen wat der oan de hân is." Het is al snel duidelijk dat de thuisclub de betere ploeg is, FCBurgum heeft het meeste balbezit en het gebeuren speelt zich merendeels af op de helft van VCTrynwâlden. We moeten overigens wel even wachten op de openingstreffer, maar die is, het verbaast niemand, van FCBurgum. Het is niet alleen de eerste treffer van dit duel, het is meteen ook een hele mooie: een schitterende half volley waarop de VCT-keeper geen verweer heeft: 1-0. Dan kunnen we uitkijken naar de volgende goal van FCBurgum en dat is een mooi klimmend schot in de kruising, onhoudbaar voor de doelman van de gasten. De 3-0 is even simpel als fraai: een listig schuivertje in de verre hoek. De 4-0 is een voortreffelijk uitgespeelde combinatie die uiteindelijk een vier tegen twee situatie oplevert. Het wordt 5-0 middels een cross geschoten bal. En het halve dozijn van deze eerste helft wordt volgemaakt met 6-0, maar die treffer heb ik alleen van horen, niet van zien, ik word afgeleid door het 'omsittend laach'. Mag als verslaggever natuurlijk niet gebeuren, maar ja, als je mensen als Siep Stelpstra en Erik Boersma om je heen hebt, laat de concentratie je wel eens in de steek. Deed VCT eigenlijk wel mee, je zou, als je deze opsomming naleest, er aan twijfelen, maar dat zou een verkeerde interpretatie van de werkelijkheid zijn.

tweede helft
Nee, spannend wordt het niet meer, dat moge duidelijk zijn, maar het blijkt niettemin een genoegen om naar deze wedstrijd te kijken. VCT trekt zich ogenschijnlijk niets aan van de dan al onoverbrugbare achterstand, de boys uit Trynwâlden blijven proberen in elk geval die ene goal te maken die een eind maakt aan die hatelijk grijnzende nul op het, overigens virtuele, scorebord. Maar de gasten blijven voetballen, ze blijven al hun energie investeren in af en toe best kansrijk ogende combinaties. Maar bij FCBurgum staat het achterin als het bekende huis en daar hebben de mannen van Tjeerd Rijpma het knap lastig mee. Voorin bij de thuisclub lopen een paar spelers die 'wel een beetje met de bal kunnen spelen', zoals ze dat in Vlaanderen zo plastisch zeggen. Er zijn daar combinaties te bewonderen om duimen en vingers bij af te likken. Het is maar goed dat bij VCT een keeper tussen de palen staat die letterlijk en figuurlijk van wanten weet, want anders had de score pas echt desastreuze vormen aangenomen. Ik heb het niet bijgehouden, maar hij voorkomt met prima acties, zowel in de lucht als over de grond, op z'n minst een handvol doelpunten. Maar niettemin loopt de score wel degelijk op. De 7-0 is een schot in de korte hoek, de 8-0 slaat voor de verandering als een granaat hoog in de kruising in en de 9-0 komt voort uit een van die heerlijk soepel lopende combinaties. De Burgumer boys en die ene girl, gaan nadrukkelijk op jacht naar de dubbele cijfers. Bij 10-0 is het zover en het is er een met een gouden randje. Het is een prachtige lob met tegeneffect, zo zie je ze zelden: inlijsten en ophangen in de kantine zou ik zeggen. Het wordt uiteindelijk 12-0 door een lekker lopende combinatie en een kopbal in de bovenhoek. Geflatteerd? Nou nee, niet echt, maar ik had graag gezien dat VCT het prima tegenspel beloond had zien worden met een paar tegentreffers, loon naar werken noem je zo iets. Ik ga op weg naar een volgende wedstrijd, korfbal in dit geval, ook een derby, namelijk tussen De Wâlden D1 tegen V en V D1 in Tytsjerk. Maar het begin van dit sportweekend was de moeite waard.

Binne Kramer

Advertentie