14
di, juli
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Voetbal
EASTERMAR - Velen hadden hun al dan niet virtuele geld gezet op een overwinning van Eastermar, in de traditionele derby tegen Suameer. Zeker gezien de stand in deze vijfde klasse leken blauw-gelen veruit favoriet. Maar het waren de gasten uit Sumar die er met de winst en de punten vandoor gingen. Eén treffer in de eerste helft bleek genoeg voor de winst, ook al omdat Eastermar wel het meeste balbezit had, maar daar niet voldoende rendement uit kon halen om zelfs maar een gelijkspel uit het vuur te slepen.


Klassieke derby
Derby's hebben traditioneel een extra dimensie. Er speelt, met andere woorden, meer mee dan alleen de winst en de drie punten. Het zijn een soort Hoekse en Kabeljauwse Twisten, Schieringers en Vetkopers mag ook. Langslepende onenigheden waarvan de meesten allang niet meer weten hoe ze ooit ontstaan zijn. Het zijn ook vooral de ouderen die zich daar druk over maken en die met die vermeende animositeit aan de derby's een speciaal tintje geven. Eastermar tegen Suameer is zo'n derby, zoals lange tijd Eastermar-Jistrum en andersom, dat ook was. Ik heb wel de indruk dat het allemaal een beetje is afgevlakt, de scherpe randjes zijn eraf geslepen door de tijd, of misschien ook wel door het gezonde verstand, wie zal het zeggen. Maar Eastermar-Suameer is en blijft een wedstrijd 'hors categorie', hoe je het ook wendt of keert. Zo van: 'wy wolle fan elkenien wol ferlieze, mar net fan harren'. Zaterdag was het weer zover, in Eastermar dit keer op sportpark de Burgerkamp. En dus meld ik mij om even over half twee in de kantine van de vvEastermar. Het eerste waarmee ik ontvangen word, is, nee, niet koffie, maar de vraag: "Bist der al wer, wiest hjir ferline wike dochs ek al." Voor de goede orde: dat klopt, ik stond hier vorige week zaterdag om dezelfde tijd ook en toen werd ik ontvangen door een roedel korfballers met: "Moai datst der bist, wy spylje dêr, op it achterste fjild." En dan moet je uitleggen dat je niet voor hen komt, maar voor een voetbalwedstrijd, over animositeit gesproken... Maar nu 'bin ik te plak', ik zie blauw-gele en groen-witte shirts, onmiskenbaar Eastermar tegen Suameer, kan niet anders. In de kantine is het rustig en dus zoek ik alvast een plekje langs de lijn. Ook dat gaat uiteraard niet zonder ironisch commentaar: "Ferwachtest hjir de doelpunten?" of: "Wat tochst, mar in bytsje yn 'e midden, dan krij ik gjin kommentaar?" Nou, dat laatste is een illusie, commentaar krijg je hier altijd, dat beschouw ik overigens als een extra attractie. Als de ranglijst maatgevend is voor de krachtsverhoudingen, dan zou Eastermar deze wedstrijd ruim moeten winnen, de ploeg staat in punten samen met Noordbergum 2.0 bovenaan, waar Suameer nog niet verder is gekomen dan 'eigen geldje', zeg maar onderkant middenmoot. Maar, zoals een toeschouwer het even treffend als plastisch uitdrukt: "Mar dit is fiifde klasse, dan kinst fan alles ferwachtsje en moatst nearne fan opsjen."

eerste helft
Als scheidsrechter Bakker, hij zal het prima doen, hij straalt genoeg autoriteit uit zonder autoritair te zijn, de wedstrijd op gang heeft gefloten, ontwikkelt zich een heus gevecht tussen twee ploegen die er alles aan gelegen is om niet te verliezen. Ik zit halverwege de lange zijde, maar na een dik kwartier verhuis ik naar de Suameer-goal. Ik laat me verleiden om keeper Haaije Pijl van Suameer gezelschap te houden. Daar verwacht ik de meeste actie en eigenlijk krijg ik gelijk. De Suameer-gerelateerde toeschouwers achter mijn eerste stek kijken hoofdschuddend toe: "Wat dochst dêr no?" En, geloof het of niet, maar ze krijgen wel degelijk gelijk. Want het zijn de gasten die de wedstrijd cijfermatig openen met een treffer van Pieter de Vries, die even na het halve uur de 0-1 achter de Eastermar-goalie prikt. Eigenlijk, de waarheid gebiedt het te zeggen, is dat tegen de verhouding in, maar die treffer zet de wedstrijd wel in een heel ander licht, een heel ander perspectief ook. Eastermar is nu genoodzaakt om de grootste voorzichtigheid te laten varen en voluit op jacht te gaan naar de gelijkmaker. En dat komt de wedstrijd ten goede, zeker qua dynamiek en spanning. De thuisclub heeft het meeste balbezit en krijgt ok de meeste en de beste kansen, maar als de schutters van dienst oog-in-oog komen met keeper Haaije Pijl, sijpelt de daadkracht weg als de overvloedige regen van afgelopen tijd. Daarover gesproken, het is droog, oh wonder en tot nu toe hebben we nog geen druppel regen gezien, ondanks alle treurige voorspellingen. Het wachten is eigenlijk op de gelijkmaker, maar Suameer verdedigt zich 'manmachtich' en manmoedig en Eastermar verzuimt de kansen die er wel degelijk zijn, te verzilveren. Achterin Suameer staan een paar mannetjesputters die niet schromen om de duels met de aanvallers van de thuisclub met overgave aan te gaan. Dat gaat wel eens behoorlijk stevig en soms zelfs té stevig, maar scheidsrechter Bakker heeft er goed het oog in en houdt het duel binnen de perken van het betamelijke. Maar dat wil niet zeggen dat er af en toe niet behoorlijk uitgedeeld wordt en dat de spreekwoordelijke 'vrouwen en kinderen' niet gespaard worden. Strijd dus, 'kriich' in 'geef Frysk' en dat betekent dat het niet zozeer hoogstaand is wat wij als toeschouwers te zien krijgen, maar wel degelijk attractief. Het blijft in deze eerste helft bij die minimale voorsprong van de gasten uit Sumar en het is uiteraard de vraag of Eastermar een list à la Tom Poes uit de mouw kan schudden in het tweede bedrijf. De vaste supporters, de intimi zeg maar, weten tot op een haar na nauwkeurig wie er in de tweede helft uit moet en wie er dan in moet komen. Hun opmerkingen komen merendeels niet verder dan het hek om het veld, de Eastermar-coach trekt zijn eigen plan. Hij probeert het inderdaad met een paar wissels, maar aan het spelbeeld verandert dat niet echt veel. Ik zit inmiddels achter de Suameer-goal omdat ik verwacht dat de thuisclub alles uit de kast zal halen om in ieder geval gelijk te maken, gezien de verhoudingen zouden ze daar eigenlijk wel recht op hebben. Maar voetbalkenners weten dat het zo niet werkt in deze sport, de betere ploeg wint niet altijd en bovendien is 'betere' ook nog een arbitrair begrip. Want wanneer is een ploeg beter dan de tegenstander? Is dat te meten middels balbezit, of het aantal kansen of schoten op doel of het aantal gewonnen persoonlijke duels? Zeg het maar, feit is dat Suameer nog altijd de dans leidt qua score en dat Eastermar ondanks alle goedbedoelde pogingen die minimale achterstand maar niet kan wegpoetsen. Eastermar dwingt de ene na de andere corner af, maar Suameer-keeper Haaije Pijl weigert te capituleren, ook al heeft hij zo nu en dan kunst-en-vliegwerk nodig om zijn goal schoon te houden. Hij werkt zich aldus op tot kandidaat voor de overigens virtuele titel 'man of the match', maar als ik hem na afloop daarmee confronteer, kijkt hij lichtelijk verbaasd. Maar als ik zeg dat hij minstens een stuk of wat 'zekere' tegendoelpunten eigenhandig heeft voorkomen, knikt hij toch lichtelijk voorzichtig. "Wat fûnst der sels fan", vraag ik hem. "No," antwoordt hij toch nog tamelijk bescheiden, "it gie wol lekker, ik krige ek de kâns om wat sjen te litten trochdat Eastermar in protte kânsen krige en faak op goal skeat. As dyn ploech folle sterker is hast faak net folle te dwaan en dat kinst as keeper niet echt wat sjen litte. Mar (grijnst) dêr ha'k net sa faak lêst fan." Waarmee hij maar wil zeggen dat Suameer niet echt vaak de veel betere ploeg is... Deze tweede helft is en blijft spannend, attractief ook, omdat Eastermar alles in de strijd gooit om die gelijkmaker op het bord te krijgen. Maar hoewel de thuisclub er een aantal keren heel dicht bij is, merendeels uit standaardsituaties, blijft het bij die 0-1. En als scheidsrechter Bakker een eind maakt aan dit duel, is er vreugde bij de gasten en druipt de thuisclub teleurgesteld af in de wetenschap dat er meer in had gezeten. Maar ja, Eastermar tegen Suameer is nu eenmaal een derby en die heeft zo zijn eigen wetten. "Het gaat nu eenmaal om het getal onder de streep", omschreef een voormalige NTF-directeur ooit het fenomeen succes. En die fabriek stond en staat nu eenmaal in, inderdaad, Sumar.

Binne Kramer

Advertentie