10
ma, aug
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Sport
Ook de basketballers zuchten nog steeds onder het intelligente lock down regime, in sporthallen mag nog steeds niet getraind en gespeeld worden. Bij de Hornets uit Hurdegaryp had men daar een passende oplossing voor gevonden: niet binnen? Dan maar buiten! En dus werd er een heuse clinic georganiseerd op het basketbalveldje op het Tytsjerkster sportcomplex. En om er een extra dimensie en een beetje extra schwung aan te geven, was Reinder Brandsma 'ingevlogen'.

Zijn aanwezigheid, hij is een van de spelers van het Leeuwarder Aris, gaf aan deze training annex clinic, een feestelijk tintje. Het weer werkte mee en de jongelui die aan de clinic meewerkten? Ja, die kon je zicht- en hoorbaar geen groter plezier doen uiteraard. Het werd een gevarieerde training waarin allerlei speelvormen, zowel technisch als tactisch, aan bod kwamen. Alles met bal, zoals dat in basketbal gebruikelijk is. Het, niet al te talrijke, publiek stond en zat op gepaste afstand uiteraard.

'mei nocht en wille'
Het is even puzzelen om bij het sportcomplex in Tytsjerk te komen, men is daar met de weg bezig, maar met wat laveren, en al of niet legale sluiproutes kom ik toch waar ik wezen moet. Maar ik ontwaar wel korfballers, maar geen basketballers. Eddy de Jong, hij is van KF De Wâlden, helpt mij uit de droom. "Dêr gjinder, sjoch, dêr binne ek wat jongelju oan it sporten, dat sille se wol wêze. Mar slachsto ús no oer?" Ik beloof dat ik op de terugweg ook even bij hem en zijn korfballers langskom. Het is een hele tippel naar de overkant, voor mij tenminste, want mijn voeten janken als ik bij het basketbalveld arriveer. Maar daar staat inderdaad de clinic op het punt van beginnen waarover ik in de LC heb gelezen. Ik wordt welkom geheten en wegwijs gemaakt door Hornets voorzitter Fokko de Vegt, hij legt uit wat er deze avond op het programma staat. "Dit is fansels in prachtige lokaasje, seker mei dit waar. En wy koene tegearre mei We Here Fryslân it 'trije kear trije' basketbal ûnder de oandacht bringe. Dat is eins in wedstriidfoarm fan ploechjes van trije tsjin elkoar met ien basket. Mar dizze jûn is yn it earste plak bedoeld om wer ris oandacht te freegjen foar basketbal yn it algemien en ús klup yn it besûnder. Want wy sitte yn in regio wer't dizze sport net sa populêr is. Wy moatte der muoite for dwaan om nije leden te krijen. En mei dit soarte fan aktiviteiten timmerje wy op ús eigen wize oan 'e wei."

Nou, aan het enthousiasme van de jongelui die aan deze eerste sessie, er is er straks nog een, maar dan voor de oudere jeugd, deelnemen kan het niet liggen. Met name als Reinder Brandsma de technische oefeningen regelmatig afwisselt met spelvormen waar een competitief element aan is toegevoegd, spat het plezier en het fanatisme eraf. Wedstrijdjes zijn toch het leukst om te doen. Reinder Brandsma slaat het allemaal uiterst relaxt gade, hij geeft, altijd met een bal in z'n handen of onder speelbereik, aanwijzingen, en daarbij hangen de kinderen aan z'n lippen, dus met de 'orde' heeft hij geen moeite. Deze jongelui zijn gemotiveerd en duidelijk blij dat ze weer aan de bak mogen, ze hebben de actie gemist en ook elkaar. Nu de wedstrijden nog.

Fokko de Vegt daarover: "Ja fansels, se wolle graach wer wedstriden spylje, dat is no ienkear sa by in kompetysjesport. Mar hoe't dat presys komme sil is no noch net dúdlik, de sporthallen binnen noch sletten en sa lang kinne der ek gjin wedstiden spile wurde. En at it wer mei is dat dan sûnder publyk? (met een beetje ironie) No dat is by ús meastentiids net sa'n probleem, safolle publyk is der net. Mar wy hoopje fansels al dat der aanst wer spile wurde kin, dat de kompetysje begjinne kin. Dit soarte fan dingen moatte wy as lytsje feriening net te faak ha. Mar ast dan sjochst nei it enthousiasme fan dizze jongelju, dan jout dat dochs wer in goed gefoel, kinst sjen dat se dit mist ha." Ondertussen is Reinder Brandsma overgestapt op de wat ingewikkelder technisch bewegingen, zoals dribbelen met een bal en dan wat je in de paardensport 'van hand veranderen' zou noemen, dus tussen je benen door de bal verplaatsen naar je andere kant. Dat gaat de meesten aardig af, maar het wordt echt moeilijk als dat achterwaarts moet. Dan wordt de oog-hand-coördinatie hevig op de proef gesteld en die is niet bij iedereen van deze leeftijd al ingeslepen.

Ik heb genoeg gezien, ik heb nog een tussenstop bij de korfballers van Eddy de Jong in het vooruitzicht. Ik maak met de basketballers alvast de afspraak om zo gauw het kan en mag, weer te komen kijken, de draad weer op te pakken. Ik kom er graag, in sporthal De Hege Fiif in Hurdegaryp, de wedstrijden zijn er merendeels leuk en spannend en, last but not least: de koffie is er prima!

Binne Kramer

Advertentie